Nguyên nhân: Có thể sản phẩm của bạn đang thiết lập Chỉ ẩn ở danh sách sản phẩm. Khi thiết lập tính năng này, trang sản phẩm vẫn hiển thị để bạn có thể chạy quảng cáo nhưng người mua sẽ không thể đặt mua, cũng như tìm kiếm tên sản phẩm trên website

Giải pháp: Bạn vào lại trang chi tiết sản phẩm và chọn hiển thị kênh Website. Sau đó chọn Cập nhật để hoàn tất