Khi thực hiện tạo đơn chuyển qua cho đơn vị vận chuyển, nhà bán hàng sẽ hay gặp phải một số lỗi kĩ thuật khiến cho việc tạo vận đơn không thành công. 

Bài viết dưới đây sẽ tổng hợp các lỗi kèm theo cách xử lý để giúp nhà bán hàng nhanh chóng xử lý và tiếp tục việc tạo vận đơn của mình. 


Để kiểm tra lỗi giao hàng, nhà bán hàng xem tại mục Lịch sử trong phần chi tiết đơn hàngNội dung


Nhà vận chuyển Giao Hàng Nhanh

Lỗi
Nguyên nhân
Cách xử lý
corev2_tenant_order_create : Giá trị khai giá vượt quá mức cho phép: 5000000
Do đơn hàng có chọn bảo hiểm hàng hoá và tổng giá trị đơn hàng vượt mức giới hạn tối đa 5 triệu
Để vận đơn được tạo thành công, nhà bán hàng thực hiện giao hàng lại và bỏ chọn Bảo hiểm hàng hóa
Bạn không có quyền thực hiện thao tác. Vui lòng liên hệ chủ cửa hàng để được cấp quyền
Do nhà bán hàng chưa thêm tài khoản Haravan hoặc đã xóa tài khoản Haravan trên tài khoản Admin của Giao Hàng Nhanh 
Nhà bán hàng thực hiện thêm tài khoản Haravan trên tài khoản Giao Hàng Nhanh theo hướng dẫn này
Phone must be start by +84, 84, 0: Số điện thoại phải bắt đầu bằng +84, 84, 0
Số điện thoại người nhận bị sai định dạng
Thực hiện cập nhật lại thông tin số điện thoại bắt đầu bằng +84, 84, 0 
Lỗi gọi API: corev2_tenant_order_create - Lỗi gọi API: inside_warehouse_route_by_address - Post "https://hub-api.ghn.vn/hms/v2/route-by-address": context deadline exceeded (Client.Timeout exceeded while awaiting headers)
API của Giao Hàng Nhanh đang xảy ra lỗi
Vui lòng chờ trong vòng 10-20 phút. Nếu vẫn xuất hiện lỗi, vui lòng liên hệ với Haravan qua những kênh bên dưới để được hỗ trợ

Nhà vận chuyển ViettelPost

Lỗi
Nguyên nhân
Cách xử lý
Incorrect data: RECEIVER_WARD
Lỗi do Nhà vận chuyển chưa cập nhật thông tin địa chỉ
Liên hệ với Haravan để được hỗ trợ

Nhà vận chuyển Ninja Van

Lỗi
Nguyên nhân
Cách xử lý
Tracking ID (xxx-yyy) has been used, please use a different tracking ID and try again
Do phía vận chuyển đã tạo thành công vận đơn nhưng không phản hồi thông tin cho Haravan. Dẫn đến việc Haravan xem như chưa tạo thành công và yêu cầu tạo lại đẫn đến Ninja Van báo trùng
Nhà bán hàng vui lòng đăng nhập hệ thống admin của Ninja Van để huỷ vận đơn đã tạo. Sau đó thực hiện giao hàng lại trên admin của Haravan

Nhà vận chuyển Ahamove

Lỗi
Nguyên nhân
Cách xử lý
Tài khoản không đủ tiền hoặc không phải là tài khoản công nợ
Tài khoản bạn cấu hình thiết lập nhà vận chuyển Ahamove của bạn đã hết tiền
Kiểm tra lại tài khoản bạn nhập khi cấu hình và tài khoản hiện tại có khớp nhau không, nếu khớp thì kiểm tra số dư trong tài khoản Ahamove có đủ tiền không 

Nhà vận chuyển Giao Hàng Tiết Kiệm (GHTK)

Lỗi
Nguyên nhân
Cách xử lý
Lỗi ERROR_HUB_CODE_NOT_EXISTED: Kho không tồn tại
Nguyên nhân là chưa kết nối kho trên admin GHTK và kho tại Haravan sau khi kết nối nhà vận chuyển 
Thực hiện liên kết kho trên admin GHTK và kho tại Haravan theo hướng dẫn này Nhà vận chuyển Best Express

Lỗi
Nguyên nhân
Cách xử lý
[401] Invalid username or password 
Tài khoản kết nối với Haravan là tài khoản đăng ký, chưa phải là tài khoản đã được kích hoạt API
1. Nhà bán hàng truy cập website này https://www.best-inc.vn/sitequery để tìm kiếm thông tin liên hệ của bưu cục trong khu vực của bạn.

2. Liên hệ với bưu cục tại khu vực của bạn để kích hoạt API và sẽ được nhà vận chuyển Best cung cấp cho khách hàng 1 tài khoản mới để kết nối tại Haravan


Nhà vận chuyển VNPost

Lỗi
Nguyên nhân
Cách xử lý
Không có quyền thực hiện tính cước cho đối tác 
Bạn chưa cấp quyền cho Haravan truy cập vào tài khoản VNPost
1. Nhà bán hàng truy cập vào trang quản trị VNPost

2. Tại trang quản trị VNPost, nhà bán hàng chọn Cài đặt -> chọn Cài đặt tài khoản -> chọn Cấu hình đối tác và chọn Haravan -> chọn Lưu cấu hình để hoàn tất

Xem thêm hướng dẫn tại đây