Khi thực hiện tạo đơn chuyển qua cho đơn vị vận chuyển, nhà bán hàng sẽ hay gặp phải một số lỗi kĩ thuật khiến cho việc tạo vận đơn không thành công. 

Bài viết dưới đây sẽ tổng hợp các lỗi kèm theo cách xử lý để giúp nhà bán hàng nhanh chóng xử lý và tiếp tục việc tạo vận đơn của mình. 


Để kiểm tra lỗi giao hàng, nhà bán hàng xem tại mục Lịch sử trong phần chi tiết đơn hàngNội dung


Nhà vận chuyển Giao Hàng Nhanh

Lỗi
Nguyên nhân
Cách xử lý
corev2_tenant_order_create : Giá trị khai giá vượt quá mức cho phép: 5000000
Do đơn hàng có chọn bảo hiểm hàng hoá và tổng giá trị đơn hàng vượt mức giới hạn tối đa 5 triệu
Để vận đơn được tạo thành công, nhà bán hàng thực hiện giao hàng lại và bỏ chọn Bảo hiểm hàng hóa
Bạn không có quyền thực hiện thao tác. Vui lòng liên hệ chủ cửa hàng để được cấp quyền
Do nhà bán hàng chưa thêm tài khoản Haravan hoặc đã xóa tài khoản Haravan trên tài khoản Admin của Giao Hàng 
Nhanh 
Nhà bán hàng thực hiện thêm tài khoản Haravan trên tài khoản Giao Hàng Nhanh theo hướng dẫn này
Phone must be start by +84, 84, 0: Số điện thoại phải bắt đầu bằng +84, 84, 0
Số điện thoại người nhận bị sai định dạng
Thực hiện cập nhật lại thông tin số điện thoại bắt đầu bằng +84, 84, 0 
Lỗi gọi API: corev2_tenant_order_create - Lỗi gọi API: inside_warehouse_route_by_address - Post "https://hub-api.ghn.vn/hms/v2/route-by-address": context deadline exceeded (Client.Timeout exceeded while awaiting headers)
API của Giao Hàng Nhanh đang xảy ra lỗi
Vui lòng chờ trong vòng 10-20 phút. Nếu vẫn xuất hiện lỗi, vui lòng liên hệ với Haravan qua những kênh bên dưới để được hỗ trợ
Lỗi gọi API: corev2_tenant_order_create - Không thể tạo đơn vì vượt quá số lượng cho phép, giới hạn 3 đơn Tài khoản của nhà bán chưa định danh với GHNLiên hệ với GHN để được hỗ trợ định danh
Tham khảo bài viết tại đây
Key: 'ShiipCreate.Content' Error:Field validation for 'Content' failed on the 'max' tag
Do đơn có nhiều sản phẩm nên khi tạo vận đơn qua GHN sẽ cảnh báo lỗi.

Vì GHN sẽ đếm kí tự gồm {\"name\"}:\"abc\",...
quá 4000 kí tự sẽ báo lỗi
1. Với đơn hàng lỗi, bạn chọn Giao lại
2. Chọn nhà vận chuyển Khác3. Sau khi hoàn tất tạo đơn Giao lại ở Haravan, bạn qua trang quản trị GHN và tạo một vận đơn mới
4. Bạn cập nhật mã vận đơn mới này vào phiếu vận chuyển tại Haravan

Không tìm thấy bất kỳ gói giao hàng phù hợp với thông tin giao hàngĐịa chỉ giao hàng thiếu phường xã
Tại mục Thông tin người mua, bạn chọn biểu tượng chỉnh sửa và nhập thông tin Phường/xã
Lỗi gọi API: master_data_validate_phone - số điện thoại ..... không đúng
Lỗi do số điện thoại ở địa chỉ lấy hàng không đúng
Để cập nhật lại số điện thoại ở địa chỉ lấy hàng, bạn thực hiện:
1. Trong mục Cấu hình, bạn chọn Địa chỉ và kho hàng
2. Chọn địa chỉ bị sai số điện thoại

3. Sửa lại số điện thoại của địa chỉ và chọn Lưu 

 Lỗi gọi API: corev2_tenant_order_create - API response lỗi: crm_weight_calculate - 400 - Key: 'myRequest.Weight' Error:Field validation for 'Weight' failed on the 'required' tag 
Do nhà bán hàng chọn gói Chuyển phát truyền thông chưa hỗ trợ giao đến địa chỉ người mua.
Thực hiện giao lại cho đơn hàng và chọn gói chuyển phát thương mại điện tử.

Nhà vận chuyển ViettelPost

Lỗi
Nguyên nhân
Cách xử lý
Incorrect data: RECEIVER_WARD
Lỗi do Nhà vận chuyển chưa cập nhật thông tin địa chỉ
Liên hệ với Haravan để được hỗ trợ

Nhà vận chuyển Ninja Van

Lỗi
Nguyên nhân
Cách xử lý
Tracking ID (xxx-yyy) has been used, please use a different tracking ID and try again
Do phía vận chuyển đã tạo thành công vận đơn nhưng không phản hồi thông tin cho Haravan. Dẫn đến việc Haravan xem như chưa tạo thành công và yêu cầu tạo lại đẫn đến Ninja Van báo trùng
Nhà bán hàng vui lòng đăng nhập hệ thống admin của Ninja Van để huỷ vận đơn đã tạo. Sau đó thực hiện giao hàng lại trên admin của Haravan

Nhà vận chuyển Ahamove

Lỗi
Nguyên nhân
Cách xử lý
Tài khoản không đủ tiền hoặc không phải là tài khoản công nợ
Tài khoản bạn cấu hình thiết lập nhà vận chuyển Ahamove của bạn đã hết tiền
Kiểm tra lại tài khoản bạn nhập khi cấu hình và tài khoản hiện tại có khớp nhau không, nếu khớp thì kiểm tra số dư trong tài khoản Ahamove có đủ tiền không 

Nhà vận chuyển Giao Hàng Tiết Kiệm (GHTK)

Lỗi
Nguyên nhân
Cách xử lý
Lỗi ERROR_HUB_CODE_NOT_EXISTED: Kho không tồn tại
Nguyên nhân là chưa kết nối kho trên admin GHTK và kho tại Haravan sau khi kết nối nhà vận chuyển 
Thực hiện liên kết kho trên admin GHTK và kho tại Haravan theo hướng dẫn này Nhà vận chuyển Best Express

Lỗi
Nguyên nhân
Cách xử lý
[401] Invalid username or password 
Tài khoản kết nối với Haravan là tài khoản đăng ký, chưa phải là tài khoản đã được kích hoạt API
1. Nhà bán hàng truy cập website này https://www.best-inc.vn/sitequery để tìm kiếm thông tin liên hệ của bưu cục trong khu vực của bạn.

2. Liên hệ với bưu cục tại khu vực của bạn để kích hoạt API và sẽ được nhà vận chuyển Best cung cấp cho khách hàng 1 tài khoản mới để kết nối tại Haravan


Nhà vận chuyển VNPost

Lỗi
Nguyên nhân
Cách xử lý
Không có quyền thực hiện tính cước cho đối tác 
Bạn chưa cấp quyền cho Haravan truy cập vào tài khoản VNPost
1. Nhà bán hàng truy cập vào trang quản trị VNPost

2. Tại trang quản trị VNPost, nhà bán hàng chọn Cài đặt -> chọn Cài đặt tài khoản -> chọn Cấu hình đối tác và chọn Haravan -> chọn Lưu cấu hình để hoàn tất

Xem thêm hướng dẫn tại đây

Lỗi "status":422...,"message":"Lỗi tính cước"...
Hệ thống vận chuyển không tính được cước phí do khối lượng sản phẩm quá lớn.
Sẽ có 2 trường hợp
Trường hợp 1: Nhà bán hàng thiết lập nhầm tổng khối lượng sản phẩm quá nặng, ví dụ sản phẩm 1000 kg

Để chỉnh sửa, bạn chọn Giao lại và chỉnh sửa lại tổng khối lượng sản phẩm. Xem hình minh họa tại đây

Trường hợp 2: Tổng khối lượng đơn hàng của bạn quá nặng so với quy định của đơn vị vận chuyển. Tìm hiểu thêm tại đây

Bạn có thể chọn Giao lại trên đơn hàng lỗi và chọn đơn vị vận chuyển khác có hỗ trợ vận chuyển hàng cồng kềnh. 

Nhà vận chuyển J&T Express

Lỗi
Nguyên nhân
Cách xử lý
Lỗi B204 khi chuyển qua nhà vận chuyển
Khách hàng không sử dụng được phương thức thanh toán vào cuối tháng và chuyển CODLiên hệ J&T để bổ sung hợp đồng

Lỗi B501/B047/B051

Lỗi này xảy ra khi địa chỉ của bạn ở địa chỉ khác với chi nhánh tài khoản bạn đã đăng ký với J&T .Theo quy định của J&T, tài khoản của nhà bán thuộc chi nhánh nào của J&T thì sẽ gửi hàng từ các tỉnh trong phạm vi đó, đến phạm vi toàn quốc. 

Ví dụ địa chỉ shop bạn ở Hà Nội, bạn phải kí hợp đồng với chi nhánh Hà Nội. 

Tham khảo bảng Bảng tổng hợp thông tin về phạm vi gửi hàng của J&T tại đây
Liên hệ J&T để được hỗ trợ

Lỗi B310 Mã khách hàng J&T của bạn hết hạn
Liên hệ J&T để gia hạn
 Lỗi B031 STOPDo địa chỉ này phía vận chuyển tạm ngừng hoạt động.
Liên hệ J&T để hỗ trợ
Customer is wrongHợp đồng giữa nhà bán và J&T hết hạnLiên hệ J&T để gia hạn

Nhà vận chuyển Lazada Express

Lỗi
Nguyên nhân
Cách xử lý
Lỗi khi yêu cầu chuyển cho nhà vận chuyển "Hệ thống chưa được cấp quyền"

Do đang dùng tính năng giao hàng 1 phần nhưng chưa đăng kí với Lazada Express.
Liên hệ với bên Lazada Express để được kích hoạt tính năng giao hàng một phần cho tài khoản vận chuyển.