Bài viết bên dưới sẽ hướng dẫn nhà bán hàng thực hiện kết nối máy in wifi trên app Haravan để nhà bán hàng có thể thao tác thiết lập in đơn hàng, đơn vận chuyển trên app. 

TABLE OF CONTENTS


Chuẩn bị trước khi kết nối 

Lấy địa chỉ IP từ máy in HPRT TP80BE

1. Kết nối dây LAN mạng vào máy in


2. Ấn nút tắt nguồn máy in (O)

3. Vừa Ấn Giữ nút FEED và vừa ấn mở nguồn máy in. 


Khi đó máy in sẽ in ra dãy địa chỉ IP

Đây là địa chỉ IP sẽ dùng để kết nối giữa smartphone và máy inKết nối máy in wifi trên ứng dụng Haravan

Nhà bán hàng làm theo hướng dẫn trong slide bên dưới để thực hiện kết nối máy in wifi vào ứng dụng Haravan


Kết nối máy in wifi trên ứng dụng HaraRetail

Nhà bán hàng làm theo hướng dẫn trong slide bên dưới để thực hiện kết nối máy in wifi vào ứng dụng HaraRetail