Khi kết nối bán hàng với Shopee, hệ thống giữa Haravan và Shopee sẽ có sự luân chuyển về sản phẩm, đơn hàng và tồn kho theo các quy tắc đồng bộ của hai hệ thống. Tùy vào nhu cầu thực tế mà bạn có thể thực hiện thiết lập cấu hình theo các tùy chỉnh được hỗ trợ.

Nội dung


Thiết lập cấu hình kênh Shopee

Để thiết lập cấu hình kênh Shopee, bạn chọn Shopee -> Cấu hình


Để thiết lập cấu hình cho từng gian hàng, bạn chỉ cần chọn vào gian hàng đó trong mục cấu hình. 

Mỗi gian hàng sẽ có một thiết lập cấu hình riêng.


Công cụ tạo mới sản phẩm

Công cụ tạo mới sản phẩm sẽ hỗ trợ nhà bán hàng tạo sản phẩm trên hai hệ thống Haravan và Shopee nhanh chóng và dễ dàng hơn. 

 

Xuất và nhập danh sách sản phẩm từ Haravan lên ShopeeTính năng này hỗ trợ khi nhà bán hàng muốn đăng tải sản phẩm đã có ở Haravan lên gian hàng Shopee. Nhà bán hàng có thể xuất danh sách sản phẩm theo form mẫu của Shopee để dễ dàng cập nhật vào form mẫu mà không cần phải chỉnh sửa quá nhiều. 

Lưu ý: 

Để hệ thống có thể đồng bộ đúng tồn kho và giá của sản phẩm, bạn cần đảm bảo barcode của sản phẩm tại Haravan phải trùng khớp với SKU tại Shopee

Tìm hiểu thao tác Xuất và nhập danh sách sản phẩm từ Haravan lên Shopee  

Sao chép sản phẩm từ Shopee và tạo mới trên Haravan: Tính năng này hỗ trợ khi nhà bán hàng đã có sẵn các sản phẩm trên Shopee và muốn sao chép thông tin sản phẩm về Haravan để quản lý.

Lưu ý:

  • Nếu nhà bán hàng xóa sản phẩm đã được sao chép từ Shopee về Haravan, nhà bán hàng sẽ không thể thực hiện thao tác sao chép lại sản phẩm đó một lần nữa.

  • Nếu nhà bán hàng đã thực hiện liên kết sản phẩm giữa Haravan và  Shopee trước thao tác Sao chép sản phẩm thì khi sao chép sản phẩm từ Shopee về Haravan, hệ thống vẫn sẽ tạo trùng lại các sản phẩm đã đồng bộ trước đó.

Tìm hiểu thao tác Sao chép sản phẩm từ Shopee và tạo mới trên Haravan


Cấu hình giá, số lượng:

Đây là thông tin được đồng bộ từ Haravan sang Shopee nếu sản phẩm ở Haravan có sự thay đổi để tránh việc chênh lệch giữa hai hệ thống

  • Giá

  • Số lượng


Xử lý đơn hàng

Xử lý đơn hàng ở Haravan: 

  • Không nên chọn mục này nếu bạn chưa được Shopee cho phép thiết lập Tự giao hàng. Khi chọn mục này, bạn sẽ xử lý đơn hàng phát sinh từ Shopee tại Haravan và trạng thái đơn hàng (bao gồm cả trạng thái vận chuyển) không được đồng bộ sang Shopee. Lúc này, những đơn hàng được xử lý và tạo phiếu vận chuyển ở Haravan sẽ bị treo trên hệ thống Shopee, bạn sẽ phải liên hệ với khách hàng hủy đơn, điều này sẽ gây ảnh hưởng không tốt cho shop của bạn. 

  • Nếu không chọn, bạn sẽ xử lý đơn hàng phát sinh từ Shopee tại Shopee và trạng thái đơn hàng sẽ được đồng bộ từ Shopee về Haravan.


Tự động nhập kho khi hủy đơn (nếu bạn không chọn Xử lý tại Haravan) 

Khi đơn hàng bị hủy trên Shopee, hệ thống Haravan sẽ tự động nhập kho sản phẩm trong đơn hàng. Khi vào đơn hàng Shopee bị hủy, bạn sẽ thấy dòng thông báo đã nhập kho sản phẩm trong mục lịch sử đơn hàng

 

Đồng bộ tồn kho

Hệ thống sẽ sẽ lấy số lượng tồn kho của sản phẩm theo kho đã chọn làm kho đồng bộ tồn kho để cập nhật qua sàn. Nếu chọn kho tổng, hệ thống sẽ lấy tồn kho tại tất cả các kho


Kho đồng bộ đơn hàng

Khi có đơn hàng phát sinh ở sàn thì những sản phẩm có trong đơn sẽ trừ tồn ở kho được chọn là kho đồng bộ đơn hàng. Kho đồng bộ được hệ thống mặc định là "Kho tổng" - tổng tất cả các kho .Lưu ý:
Để tồn kho được trừ và đồng bộ đúng giữa 2 hệ thống, nhà bán hàng nên chọn kho đồng bộ tồn và kho đồng bộ đơn hàng chung 1 kho