Các thông tin được thiết lập trong cấu hình sẽ là cơ sở để hai hệ thống thực hiện đồng bộ thông tin sản phẩm, tồn kho, kho hàng. Cấu hình thiết lập giữa các sàn đều giống nhau (trừ sàn Tiki)

Trong cấu hình gian hàng, nhà bán có thể thiết lập các cấu hình đồng bộ sau:

Nội dung

Thông tin được đồng bộ

Đây là thông tin được đồng bộ từ Haravan sang Shopee nếu sản phẩm ở Haravan có sự thay đổi để tránh việc chênh lệch giữa hai hệ thống

  • Giá

  • Số lượng


Xử lý đơn hàng

1. Nhà bán hàng tự vận chuyển

- Tính năng này chỉ hỗ trợ khi nhà bán hàng được hỗ trợ tự giao hàng trên trang quản lý của sàn. Khi chọn mục này, bạn có thể tạo vận đơn cho các đơn từ sàn và giao qua cho các đơn vị vận chuyển đã kết nối vào trang quản trị Haravan. Khi giao hàng thành công, bạn chỉ cần xác nhận lại đơn trên trang quản lý kênh bán của sàn. 

- Nếu không kích hoạt, bạn sẽ xử lý đơn hàng trực tiếp trên hệ thống sàn và trạng thái đơn hàng sẽ được đồng bộ về Haravan.2. Tự động nhập kho khi hủy đơn (nếu bạn không chọn Xử lý tại Haravan) 

Hệ thống tự động nhập kho sản phẩm trong đơn hàng hủy. Khi vào đơn hàng bị hủy, bạn sẽ thấy dòng thông báo đã nhập kho sản phẩm trong mục lịch sử đơn hàng. Tuy nhiên, chỉ nhập kho khi đơn hàng hủy ở trạng thái Chờ giao hàng và Chờ lấy hàng. Đơn đã chuyển sang trạng thái Đang giao hàng mà hủy đơn, hệ thống sẽ không tự nhập kho, nhà bán hàng phải tự thực hiện hoàn trả sản phẩm trên đơn. Xem hướng dẫn tại đây.

 


Đồng bộ tồn kho

Thông tin đơn hàng và sản phẩm sẽ luôn được đồng bộ về Haravan khi nhà bán 

  • Đã kết nối gian hàng sàn với Haravan và kết nối còn thời hạn
  • Đã thực hiện liên kết sản phẩm giữa Haravan và sàn

Tuy nhiên, để thông tin tồn kho được cập nhật từ Haravan qua sàn khi có thay đổi (trừ tồn, số tồn được nhập mới hoặc kiểm kho,...), bạn cần thiết lập đồng thời Thông tin đồng bộ Số lượng và kích hoạt Đồng bộ tồn kho

Nếu có nhu cầu ngừng đồng bộ tồn từ Haravan qua sàn, bạn có thể tắt Đồng bộ tồn khocài đặt thời gian tự động mở đồng bộ lại.


Kho đồng bộ đơn hàng và kho đồng bộ tồn 

Khi có đơn hàng phát sinh ở sàn thì những sản phẩm có trong đơn sẽ trừ tồn ở kho được chọn là kho đồng bộ đơn hàng.

 

Sau đó, hệ thống sẽ sẽ lấy số lượng tồn kho của kho đã chọn làm kho đồng bộ tồn để cập nhật qua sànNếu chọn kho tổng, hệ thống sẽ lấy tồn kho tại tất cả các kho


Lưu ý:
Để tồn kho được trừ và đồng bộ đúng giữa 2 hệ thống, nhà bán hàng nên chọn kho đồng bộ tồn và kho đồng bộ đơn hàng chung 1 kho

Thiết lập phương án và tỉ lệ đồng bộ tồn

Tỉ lệ đồng bộ là tính năng cho phép nhà bán hàng phân bổ % tồn kho đồng bộ qua sàn đang kết nối với Haravan nhằm đảm bảo số lượng sản phẩm có thể bán trên các sàn 

Xem thêm hướng dẫn kết hợp tỉ lệ đồng bộ tồn và chế độ đồng bộ tại đây

Haravan hỗ trợ ba chế độ đồng bộ:

  • Đồng bộ liên tục: liên tục đồng bộ tồn kho từ Haravan qua sàn thương mại điện tử. Chế độ này sẽ phù hợp với shop chưa có nhiều đơn hàng từ sàn hoặc mới bắt đầu mở bán trên kênh sàn thương mại điện tử 

  • Đồng bộ định kỳ: nhà bán hàng chọn một thời gian nhất định để thực hiện đồng bộ tồn kho. Chế độ này sẽ phù hợp với shop có số lượng đơn lớn mỗi ngày hoặc đang chạy chương trình khuyến mãi, flash sale trên kênh sàn thương mại điện tử. 

  • Đồng bộ theo phiên: Tùy chọn này sẽ thực hiện đồng bộ tồn kho theo mỗi phiên thời gian được cài đặt (15 phút/ 1 giờ/4 giờ)

Lưu ý:
Hệ thống chỉ đồng bộ những sản phẩm có thay đổi, cập nhật tồn trong khoảng thời gian trước thời điểm bắt đầu đồng bộ theo phiên hoặc định kì

Tồn kho ngưỡng

Tồn kho ngưỡng là tính năng giúp nhà bán hạn chế tình trạng thiếu hàng giao cho người mua do tồn kho thực tế bị lệch số lượng nhỏ (bán trùng, sản phẩm hư hỏng)

Nếu Tồn kho khả dụng của sản phẩm nhân với Tỉ lệ đồng bộ tồn lớn hơn hoặc bằng Tồn kho ngưỡng thì sẽ cập nhật sản phẩm trên sàn hết hàng (tồn về 0)

Ví dụ:
Cài ngưỡng là 5, tồn kho khả dụng của sản phẩm A đang là 10, cài tỉ lệ đồng bộ lên sàn là 50%. 
Nghĩa là tồn kho cập nhật lên sàn của sản phẩm A lúc này là 5, bằng với ngưỡng tồn kho. Trường hợp này hệ thống sẽ cập nhật số tồn của sản phẩm trên sàn về 0
Mặc định tồn kho ngưỡng (trước khi cấu hình) sẽ là 0 (cho phép bán toàn bộ sản phẩm trong kho)