Khi có đơn hàng phát sinh từ Shopee, đơn hàng sẽ được từ đồng bộ về Haravan.  

Nội dung


Thiết lập đồng bộ đơn hàng

Kho đồng bộ được hệ thống mặc định là "Kho tổng" - tổng tất cả các kho . Kho đồng bộ này ảnh hưởng đến đồng bộ đơn hàng và đồng bộ sản phẩm.

Khi một đơn hàng được đồng bộ từ Shopee về Haravan, các sản phẩm trong đơn hàng sẽ được cấn trừ tồn kho theo kho được cấu hình.

Sau khi kết nối Shopee thành công, mỗi khi có đơn hàng phát sinh tại Shopee sẽ được tự động đồng bộ về Haravan với kênh bán hàng là "Shopee". 

Để xem các đơn hàng phát sinh từ kênh Shopee, bạn thực hiện: vào mục Đơn hàng, lọc kênh bán hàng là Shopee 


Đồng bộ thông tin đơn hàng

Khi có đơn mới trên sàn Shopee

Sau khi kết nối Shopee thành công, đơn hàng có phương thức thanh toán là COD hoặc đơn có phương thức thanh toán khác COD (đã thanh toán thành công) sẽ được đồng bộ về Haravan 

Lưu ý:  Nếu đơn hàng có phương thức thanh toán khác COD chưa thanh toán thành công, đơn hàng đó sẽ được đồng bộ về Haravan và trừ tồn kho (theo đúng cơ chế hoạt động hiện tại của các sàn)

Xử lý đơn hàng trên Haravan

 • Đơn hàng mới

Khi đơn hàng từ sàn đồng bộ về Haravan, nhà bán có thể thực hiện:

1. Xác nhận đơn hàng Chờ xử lý: Khi chọn Chuẩn bị hàng và chọn Phương thức vận chuyển (Tôi sẽ tự mang hàng tới bưu cục hoặc Đơn vị vận chuyển đến lấy hàng), hệ thông sẽ tự đồng bộ thông tin qua Shopee

2. In vận đơn (hỗ trợ tự động in theo mẫu Shopee): Sau khi đã xác nhận đơn hàng hoàn tất, nhà  bán sẽ chọn In vận đơn để in phiếu giao hàng theo mẫu Shopee

3. Hủy đơn hàng

 • Đơn hoàn trả trên sàn Shopee

Khi đơn hàng được hoàn trả trên Shopee , hệ thống sẽ cập nhật trạng thái thanh toán là Đã nhập trả hoặc Nhập trả một phần. 

Đơn hoàn trả được đồng bộ về Haravan chỉ ghi nhận số tiền hoàn trả nhưng không tự động nhập kho số lượng hoàn trả. Nhà bán hàng cần tự thực hiện thao tác Hoàn trả đơn hàng để hệ thống ghi nhận số lượng sản phẩm hoàn trả. 

Xem thêm hướng dẫn Hoàn trả đơn hàng


Hệ thống đồng bộ các thông tin đơn hàng theo cơ chế sau

 • Thông tin khách hàng: Được đồng bộ dựa vào Số điện thoại của khách hàng.
  • Nếu số điện thoại của khách hàng chưa có trên hệ thống của Haravan: Hệ thống tự động tạo mới khách hàng trên Haravan theo thông tin khách hàng được đồng bộ về từ Shopee.
  • Theo quy định của Shopee từ ngày 11/1/2023 ngừng hiển thị thông tin khách hàng nên Haravan sẽ không còn hiển thị nội dung này
 • Thông tin sản phẩm: Được đồng bộ dựa vào Mã sản phẩm (SKU).
 • Chi nhánh: Chi nhánh đang được chọn tích hợp kết nối.
 • Thông tin thanh toán trên đơn hàng
  Haravan
  Shopee
  1. Phí vận chuyển1. Phí vận chuyển (trong mục Thanh toán của người mua)
  2. Khuyến mãi 3. Shopee Voucher 
  4. Thực nhận4. Doanh thu