Ứng dụng HaraRetail sẽ hỗ trợ nhà bán hàng thao tác bán hàng và quản lý bán hàng ngay trên điện thoại của mình.

Tài khoản của nhân viên cần phải được phân quyền mới có thể đăng nhập vào app HaraRetail. Xem thêm hướng dẫn phân quyền cho tài khoản nhân viên truy cập vào HareRetail

Hướng dẫn đăng nhập vào app HaraRetail

1. Tại màn hình đăng nhập chọn Đăng nhập


2. Thực hiện chọn tài khoản (nếu bạn đã có đăng nhập trước đó) hoặc thêm tài khoản mới


3. Nếu thực hiện thêm tài khoản mới, bạn thực hiện nhập tên đăng nhập và mật khẩu hoặc đăng nhập bằng Google.


4. Sau khi thực hiện đăng nhập vào tài khoản, bạn chọn chi nhánh bán hàng.


5. Màn hình hiển thị trang bán hàng nghĩa là bạn đã đăng nhập thành công