Ứng dụng HaraRetail sẽ hỗ trợ nhà bán hàng thao tác bán hàng và quản lý bán hàng ngay trên điện thoại của mình.

Tài khoản của nhân viên cần phải được phân quyền mới có thể đăng nhập vào app HaraRetail. Xem thêm hướng dẫn phân quyền cho tài khoản nhân viên truy cập vào HareRetail

Mục lục


Hướng dẫn đăng nhập vào app HaraRetail

1. Tại màn hình đăng nhập chọn Đăng nhập

2. Thực hiện chọn tài khoản (nếu bạn đã có đăng nhập trước đó) hoặc thêm tài khoản mới


3. Nếu thực hiện thêm tài khoản mới, bạn thực hiện nhập tên đăng nhập và mật khẩu hoặc đăng nhập bằng Google.


4. Sau khi thực hiện đăng nhập vào tài khoản, bạn chọn chi nhánh bán hàng.

5. Màn hình hiển thị trang bán hàng nghĩa là bạn đã đăng nhập thành công


Hướng dẫn mở ca/đóng ca bán hàng trên ứng dụng HaraRetail

Mở ca

Sau khi đã đăng nhập vào ứng dụng HaraRetail, bạn cần thực hiện mở ca để bắt đầu bắt đầu ca làm việc của mình. 

Tại màn hình chính của ứng dụng HaraRetail, bạn chọn Mở ca -> Thực hiện nhập số tiền đầu ca (nếu có) -> chọn Mở ca.Lưu ý:

Nếu nhà bán hàng không mở Theo dõi tiền mặt trong mục Cấu hình trong giao diện Website của HaraRetail, mục tiền tạm ứng đầu ca sẽ không hiển thị trong phần Mở ca trên ứng dụng.


Đóng ca

Một số trường hợp nhà bán hàng cần thực hiện đóng ca:

1. Kết ca bán hàng hiện tại

2. Tài khoản chưa thực hiện đóng ca trước đó. 

3. Tài khoản nhân viên chọn bán hàng ở chi nhánh mới nhưng chi nhánh cũ chưa thực hiện đóng ca.

Để kết ca, bạn thực hiện:

1. Chọn Đóng ca -> Nhập số tiền thực tế nhận được trong ca và thêm ghi chú (nếu có)2. Hệ thống sẽ hiển thị số tiền chênh lệch giữa số tiền thực tế đếm được và số tiền được ghi nhận được ghi nhận trên ứng dụng. Sau đó bạn chọn Rút tiền hoặc Nạp tiền và chọn Đóng ca để hoàn tất.