Vấn đề: Nhà bán hàng kiểm tra tồn kho sản phẩm thì thấy sản phẩm có số đặt, điều này có nghĩa là sản phẩm này đang nằm trong đơn hàng nào đó chưa được tạo vận đơn hoặc đang nằm trong phiếu điều chuyển chưa hoàn thành xong các thao tác điều chuyển. 

Phương pháp:

  • Với đơn hàng chưa được tạo vận đơn

1. Đầu tiên, bạn thực hiện lọc đơn hàng chưa tạo vận đơn theo bộ lọc như sau:

  • Trạng thái đơn hàng Không hủy
  • Trạng thái giao hàng Chưa giao hàng hoặc Lỗi giao hàng2. Sau đó bạn nhập tên/SKU/Barcode của sản phẩm cần tìm vào ô tìm kiếm, hệ thống sẽ hiển thị các đơn hàng có chứa sản phẩm đó nhưng chưa được tạo vận đơn.

3. Lúc này, bạn chỉ cần chọn đơn hàng chọn Giao hàng để tạo vận đơn cho đơn hàng đó thì số đặt sẽ bị trừ đi

  • Với phiếu điều chuyển chưa xuất hàng

Bạn chỉ cần lọc theo bộ lọc sau, hệ thống sẽ hiển thị các phiếu điều chuyển có chứa sản phẩm đó nhưng chưa được hoàn thành:

  1. Tình trạng Chưa xuất hàng
  2. Sản phẩm bạn muốn tìm

Sau đó bạn thực hiện chọn phiếu điều chuyển và xác nhận xuất, lúc này số đặt sẽ bị trừ đi.


NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Hiểu về tồn kho

Tồn kho nâng cao