Nguyên nhân: 

Có 2 nguyên nhân chính: 

  • Kết nối đồng bộ giữa Haravan và Lazada thông qua API, kết quả đồng bộ giữa 2 bên tại một số thời điểm có độ lệch khoảng thời gian tầm 5 phút. 

  • Tại Haravan, sản phẩm đang có mã barcode bị trùng nhau, nên tại Lazada sẽ cần thời gian để hiểu được là đang kết nối với sản phẩm nào tại Haravan.

Giải pháp:

  • Hãy chờ một thời gian để hệ thống có thể thao tác đồng bộ. 

  • Với trường hợp sản phẩm có barcode trùng nhau, bạn chỉ cần vào sản phẩm mà bạn đang không dùng để đồng bộ với Lazada và thực hiện thay đổi barcode là được. 


Nếu gặp khó khăn trong quá trình thao tác, bạn liên hệ bộ phận Dịch vụ khách hàng để nhận sự hỗ trợ trực tiếp.