Vấn đề: Hệ thống không tự động tạo phiếu thu cho các đơn hàng COD đã được giao thành công và nhận tiền thành công 

Nguyên nhân: Điều kiện để tạo phiếu thu tự động ở Sổ quỹ cho đơn hàng thu COD là: đơn hàng phải được xác nhận thanh toán và xác nhận đã đối soát bằng file đối soát. Do đó, để có thể ghi nhận phiếu thu cho các đơn COD, nhà bán hàng cần nhập file đối soát các đơn COD và xác nhận thanh toán. 

Xem hướng dẫn đối soát và thanh toán cho nhà vận chuyển tại đây.