Phiếu xuất hàng là phiếu ghi nhận lại tất cả các sản phẩm và số lượng sản phẩm trong các đơn vận chuyển. Tính năng này sẽ hỗ trợ nhà bán hàng trong việc:

 • Kiểm tra lại các sản phẩm và số lượng sản phẩm đã xuất ra.

 • Giúp khách hàng dễ dàng đối chiếu lại sản phẩm trong đơn hàng trước khi giao cho nhà vận chuyển.

 • Giúp nhà bán hàng xuất phiếu gửi cho kho để chuẩn bị đơn hàng cho khách.

Mục lục:

In phiếu xuất hàng

 1. Vào Vận chuyển -> chọn Vận chuyển.

 2. Chọn các đơn hàng bạn muốn xuất phiếu -> chọn Thao tác

 3. Chọn in phiếu xuất hàng -> chọn In

 4. Thực hiện chỉnh sửa cấu hình in và chọn Print

Chỉnh sửa phiếu xuất hàng

 1. Bạn chọn Cấu hình -> chọn Thông báo

 1. Ở mục nội dung in vận đơn, chọn in phiếu xuất hàng

 1. Thực hiện chỉnh sửa HTML mẫu in phiếu xuất hàng

 2. Chọn Xem thử hoặc in thử để kiểm tra nội dung chỉnh sửa

 3. Chọn Lưu để hoàn tất