Báo cáo tài chính thể hiện thông tin về tình hình tài chính của nhà bán hàng. Báo cáo tài chính tại Haravan bao gồm các báo cáo như báo cáo lưu chuyển tiền tệ, báo cáo kết quả kinh doanh, cung cấp thông tin về doanh thu, chi phí, lợi nhuận, dòng tiền trong một khoảng thời gian nhất định. 

Báo cáo tài chính giúp người bán quản lý và kiểm soát dòng tiền thu chi theo ngày, tháng và quý. Dòng tiền trong báo cáo được ghi nhận từ lúc đơn hàng được xác nhận thanh toán.   

Lưu ý: Dòng tiền trong báo cáo được ghi nhận từ lúc đơn hàng được xác nhận thanh toán.  

Nội dung


Hướng dẫn xem báo cáo tài chính

Để xem báo cáo tài chính, Nhà bán hàng vào mục Danh sách báo cáo -> chọn Báo cáo tài chính. Tại đây, bạn chọn vào báo cáo tài chính cần xem trong danh sách

Gợi ý:
Nhà bán nhập tên của báo cáo cần xem vào thanh tìm kiếm để tìm nhanh hơn

Giải thích thuật ngữ


Khái niệm
 

Ý nghĩa

Doanh thu

Số lượng sản phẩm đã bán (x) Giá bán

Giảm giá

Tổng số tiền giảm giá (-) chương trình "Khách hàng thân thiết"

Doanh thu thuần

Số tiền thu được do bán sản phẩm sau khi trừ toàn bộ các giảm giá.
Doanh thu thuần = Doanh thu (-) Giảm giá (-) Giảm giá KHTT

Tổng hóa đơn

Tổng tiền ghi nhận trên hóa đơn bán hàng.
Tổng hóa đơn = Doanh thu thuần (+) Phí vận chuyển

Đã thu

Tổng tiền đã thu do bán sản phẩm từ tất cả các phương thức thanh toán (tiền mặt, COD, chuyển khoản ngân hàng...)

Hoàn trả

Số tiền hoàn trả do khách hàng đổi trả hàng

Giảm giá KHTT

Tiền khuyến mãi Khách hàng thân thiết

Vận chuyển

Phí vận chuyển thu từ khách hàng

Số sản phẩm

Tổng số lượng sản phẩm đã bán được

Số sản phẩm trả

Tổng số lượng sản phẩm bị hoàn trả

Tổng giá vốn

Tổng giá vốn sản phẩm đã bán.

Tổng lợi nhuận

Tổng lợi nhuận từ việc bán hàng. Tổng lợi nhuận = Doanh thu thuần (-) Tổng giá vốn


 % lợi nhuận

% lợi nhuận = Tổng lợi nhuận (/) Doanh thu thuần (*) 100%


Các mẫu báo cáo tài chính cơ bản

Haravan cung cấp 4 báo cáo tài chính mẫu để nhà bán hàng có thể tham khảo và tạo ra báo cáo phù hợp với nhu cầu kinh doanh của bạn

 • Dòng tiền theo ngày giao dịch

Báo cáo dòng tiền thu chi phát sinh trong 1 ngày tính từ lúc đơn hàng đã xác nhận thanh toán. 

 • Dòng tiền theo ngày đặt hàng

Tương tự báo cáo dòng tiền theo ngày giao dịch.

 • Tài chính tổng quan

Báo cáo tất cả các dòng tiền phát sinh. Đây là báo cáo giúp chủ cửa hàng có cái nhìn tổng quan về tình hình kinh doanh của doanh nghiệp.

 • Theo doanh thu thuần

Tương tự báo cáo theo doanh thu thuần.

 • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh của bạn thông qua các chỉ tiêu về doanh thu, chi phí, lợi nhuận


Lọc xem báo cáo 

Bạn có thể tùy chỉnh lọc dữ liệu theo nhu cầu mong muốn bằng cách:

 • Lọc báo cáo theo khoảng thời gian có sẵn

 • Lọc báo cáo theo khoảng thời gian tự chọn

 • Lọc báo cáo theo các điều kiện đơn hàng

Mỗi loại báo cáo sẽ có những điều kiện lọc khác nhau. Tuy nhiên, bạn cũng có thể lọc thêm những thông tin khác để xem chi tiết hơn.

Các thuộc tính của bộ lọc bao gồm:

 • Đơn hàng

 • Địa chỉ thanh toán

 • Địa chỉ giao hàng

 • Khách hàng

 • Kênh bán hàng

 • Point of Sale (POS)

 • Sản phẩm

 • Vận chuyển

 • Lưu lượng

 • Marketing

Ví dụ: Bộ lọc của báo cáo Dòng tiền theo ngày giao dịch có điều kiện lọc mặc định là Trạng thái thanh toán là Đã thanh toán, Trạng thái đơn hàng không là Hủy, bạn có thể thêm điều kiện lọc là Kênh bán hàng là POS để xem chi tiết số lượng doanh thu của kênh bán hàng POS.


Thêm thông tin hiển thị trên báo cáo

Ấn hiển thị cột thông tin trên báo cáo

Bạn có thể lựa chọn các giá trị hiển thị trong báo cáo và ẩn những giá trị không có nhu cầu xem trên giao diện báo cáo

Để chọn giá trị hiển thị trên báo cáo, nhà bán hàng thực hiện:

1. Chọn vào mục Chọn cột và chọn các chỉ số cần thêm vào báo cáo. Sau đó, chọn Áp dụng.

2. Để ẩn cột thông tin trên báo cáo, nhà bán hàng chọn mục Chọn cột và bấm vào biểu tượng X bên cạnh thông tin bạn muốn ẩn trên báo cáo -> chọn Áp dụng để hoàn tất.

Nhóm theo trường thông tin

Tương tự như tính năng pivot trong excel, thao tác nhóm là một thao tác được sử dụng để nhóm các hàng dữ liệu lại với nhau dựa trên một hoặc nhiều cột dữ liệu chungVí dụ bạn muốn thống kê dòng tiền theo các phương thức thanh toán trong tháng vừa qua. Bạn thực hiện chọn vào mục Chọn cột -> chọn thêm thông tin Phương thức thanh toávào bảng báo cáo và xóa thông tin ngày. 

Thêm thông tin Phương thức thanh toán vào báo cáo

Chọn bộ lọc thời gian là Tháng trước, báo cáo sẽ thống kê dòng tiền trong tháng vừa qua theo các phương thức thanh toán trên đơn.

Kết quả nhóm báo cáo tài chính theo phương thức thanh toán


Gợi ý:

Nhà bán hàng có thể thực hiện thay đổi vị trí của các cột thông tin để thông tin được sắp xếp hợp lý hơn, tạo ra sự thuận tiện trong việc đọc và hiểu thông tin trong báo cáo.

Để xắp xếp vị trí cột thông tin, nhà bán hàng thực hiện vào mục Chọn cột -> Nhấn giữ biểu tượng tùy chọn bên cạnh cột thông tin muốn thay đổi vị trí -> Giữ chuột vào kéo đến vị trí muốn hiển thị.Nhân bản/Xuất báo cáo

 • Nhân bản: Nhà bán hàng có thể sử dụng thao tác này như một thao tác lưu lại bảng báo cáo với các điều kiện đã thiết lập để xem ngay mà không cần phải thêm điều kiện lọc lại hoặc thêm thông tin hiển thị.  Nhà bán hàng chọn Tạo bản sao -> Đặt tên cho bảng báo cáo mới.

Bảng báo cáo mới nhân bản sẽ hiển thị ở cuối danh sách báo cáo.

Bản sao báo cáo

 • Xuất file: File báo cáo sau khi xuất ra sẽ được gửi về email nhà bán hàng đang đăng nhập trên trang admin Haravan dưới định dạng xlsx.

Xuất file báo cáo tài chính


Lưu ý:

Báo cáo của bạn sẽ được xuất dưới định dạng file xlsx và thời gian hiển thị sẽ theo múi giờ của hệ thống. Ví dụ: Nếu múi giờ trên hệ thống Haravan của bạn là GMT+7, thời gian trong báo cáo sẽ được xuất theo múi giờ GMT+7.