MỤC LỤC


1. Kết nối với tên miền hiện có

Lưu ý: Hiện nay có rất nhiều nhà cung cấp tên miền trên thị trường với giao diện quản lý tên miền khác nhau. Haravan sẽ hướng dẫn bạn trỏ tên miền trên giao diện của Mắt bão, đối với các nhà cung cấp khác, bạn có thể thao tác tương tự.


 1. Truy cập vào admin Haravan, mục Kênh bán hàng

Slider

 1. Chọn mục Website →Tên miền.

 2. Bấm Kết nối tên miền hiện có

Slider 

 1. Nhập tên miền.

 2. Bấm Kết nối tên miền

Slider

 1. Sao chép địa chỉ IP hiện ra và đăng nhập vào trang quản trị tên miền mà người bán mua (Ví dụ ở đây Mắt bão) → Quản lý tên miền → chọn Tên miền của bạn đã mua. 

 2. Chọn Cấu hình DNS nâng cao trong Cấu hình tên miền DNS → Trỏ tên miền về địa chỉ IP có được với cú pháp → Tạo bản ghi. Hai record bắt buộc phải có để tên miền hoạt động được bình thường là Record @ và Record www 1. Bấm kết nối với tên miền 

 2. Bấm vào chữ Bảo mật với Https để bật SSL - giao thức bảo mật cho Website.

Slider


Lựa chọn tên miền khác thành tên miền chính

Để chọn lại một tên miền khác làm tên miền chính thay cho tên miền hiện tại đang sử dụng, bạn thực hiện các thao tác sau:

 1. Truy cập vào admin Haravan, mục Kênh bán hàng.

Slider

 1. Chọn mục Website → Tên miền.

 2. Chọn Thay đổi tên miền chính.

Slider

 1. Chọn tên và bấm Đồng ý.

Slider