Website Haravan khi vừa kích hoạt sẽ chạy dưới tên miền con (sub domain) ví dụ như https://noithat.myharavan.com. Nếu bạn có tên miền riêng, bạn có thể thực hiện kết nối tên miền để website Haravan có thể chạy trên tên miền riêng này

Nội dung


Thao tác kết nối tên miền đã mua về website Haravan

Để thực hiện kết nối tên miền về website Haravan, bạn thực hiện các bước sau:

Bước 1 Thêm tên miền riêng của bạn tại mục Website Tên miền hoặc Cấu hình Website trên trang quản trị Haravan để lấy địa chỉ IP

Bước 2 Đăng nhập vào tài khoản tên miền của bạn và thực hiện thêm địa chỉ IP của Haravan vào record www và record @


Bước 1 Thêm tên miền riêng của bạn tại mục Cấu hình Tên miền trên trang quản trị để lấy địa chỉ IP Haravan

Cách 1 Thiết lập tại mục Cấu hình Tên miền (hỗ trợ cho tất cả các gói dịch vụ)

1. Tại trang quản trị, chọn mục Cấu hình -> Tên miền

2. Chọn Kết nối tên miền hiện có -> Thực hiện nhập tên miền riêng của bạn và chọn Kết nối tên miền. Lúc này, hệ thống sẽ hiển thị địa chỉ IP của Haravan, bạn hãy sao chép lại địa chỉ IP này


Cách 2 Thiết lập tại mục Kênh bán hàng Website (Không áp dụng cho gói không hỗ trợ website)

1. Tại trang quản trị, chọn mục Kênh bán hàng -> chọn Website và chọn Cấu hình -> chọn Thao tác và Thêm tên miền mới


2. Nhập tên miền riêng của bạn và chọn Kết nối tên miền. Lúc này, hệ thống sẽ hiển thị địa chỉ IP của Haravan, bạn hãy sao chép lại địa chỉ IP này


Bước 2 Đăng nhập vào tài khoản tên miền của bạn và thực hiện thêm địa chỉ IP của Haravan vào record www và record @

Nếu bạn không biết nhà quản lý của tên miền của mình là đơn vị nào, chọn vào link này và nhập tên miền vào ô tìm kiếm để kiểm tra. Hãy liên hệ với đơn vị cung cấp tên miền của bạn để có thông tin đăng nhập vào trang quản trị

Lưu ý: 
Hiện nay có rất nhiều nhà cung cấp tên miền trên thị trường với giao diện quản lý tên miền khác nhau và thao tác cũng sẽ khác nhau. Haravan sẽ hướng dẫn bạn kết nối tên miền trên giao diện của Mắt bão, đối với các nhà cung cấp khác, bạn có thể thao tác tương tự.

1. Tại trang quản trị Mắt bão, bạn chọn Quản lý tên miền → chọn Tên miền của bạn đã mua. 2. Chọn Bản ghi DNS → chọn Tạo bản ghi cho 2 record www (type A) và @ (type A) -> Gắn địa chỉ IP đã copy vào 2 bản ghi này


Kết quả khi đã tạo 2 bản ghi thành công


Lưu ý: Sau khi thêm địa chỉ IP Haravan vào 2 record thành công, nhà bán hàng vui lòng đợi 3 giờ đến tối đa 24 giờ để tên miền được cập nhật toàn cầu, rồi thực hiện thêm lại tên miền vào trang quản trị Myharavan như bước 3 bên dưới.


3. Thực hiện nhập tên miền như Bước 1Khi tên miền được thêm thành công, bạn chọn Thay đổi tên miền chính để chọn tên miền vừa thêm và chọn Đồng ý

Lưu ý:

Nếu sau khi chỉnh DNS và đợi thông tin tên miền được cập nhật sau 24 giờ nhưng hệ thống vẫn báo lỗi, bạn có thể thực hiện các bước kiểm tra sau:

 • Kiểm tra xem bạn đã nhập đúng thông tin DNS hay chưa. Nếu sai, bạn cần sửa lại để đảm bảo rằng thông tin DNS chính xác.
 • Kiểm tra xem tên miền đã được đăng ký và đang hoạt động hay chưa. Nếu tên miền chưa được đăng ký hoặc đã hết hạn, bạn cần đăng ký hoặc gia hạn để sử dụng tiếp.
 • Kiểm tra xem các bản ghi DNS của tên miền đã được cập nhật chính xác hay chưa. Nếu bản ghi DNS chưa được cập nhật hoặc cập nhật không đúng, bạn cần chỉnh sửa lại bản ghi để đảm bảo tên miền hoạt động bình thường.
 • Nếu bạn đã kiểm tra các bước trên và vẫn không tìm ra nguyên nhân của lỗi, bạn có thể liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ DNS hoặc nhà cung cấp tên miền để được hỗ trợ và giải đáp thắc mắc.

Lựa chọn tên miền khác thành tên miền chính

Haravan cho phép bạn kết nối nhiều tên miền về website, tuy nhiên, bạn chỉ có thể chọn 1 tên miền để làm tên miền chính.

Để chọn lại một tên miền khác làm tên miền chính thay cho tên miền hiện tại đang sử dụng, bạn thực hiện các thao tác sau:

1. Tại mục  Kênh bán hàng, bạn chọn Website → Cấu hình -> Tên miền -> Chọn Thao tác -> Thay đổi tên miền chính


Hoặc bạn chọn Cấu hình -> Tên miền 

Chọn Thay đổi tên miền chính


3. Chọn tên miền mới và bấm Đồng ý.


Lưu ý về gói dịch vụ

Hiện tại tính năng tên miền được hỗ trợ trong các gói dịch vụ:

 • Pro

 • Grow

 • Scale

 • Advanced Web

 • Social Commerce 

 • Business Web

Nếu bạn đang sử dụng gói dịch vụ không hỗ trợ tính năng tên miền, bạn vẫn có thể thấy được danh sách tên miền nhưng sẽ không thể thêm tên miền mới vào website được. Để thao tác thêm tên miền mới, bạn cần thực hiện nâng cấp gói dịch vụ


Phân quyền quản lý tên miền cho tài khoản

Nếu tài khoản bạn đang đăng nhập để cập nhật tên miền không phải là tài khoản chủ cửa hàng hoặc không có toàn quyền quản trị, bạn cần thực hiện phân quyền Quản lý tên miền website cho tài khoản (chỉ tài khoản chủ cửa hàng mới thực hiện phân quyền cho tài khoản)

Để thực hiện thêm quyền Quản lý tên miền website, bạn thực hiện các bước:

1. Tại trang quản trị, bạn chọn Cấu hình -> Nhóm tài khoản

2. Chọn nhóm quyền tài khoản cần cập nhật

3. Tại nhóm quyền Cấu hình, bạn chọn quyền Đọc và Ghi (cho phép tài khoản nằm trong nhóm quyền tài khoản này kết nối hoặc cập nhật tên miền) hoặc Chỉ đọc (tài khoản chỉ xem danh sách tên miền đang kết nối) quyền Quản lý tên miền -> chọn Lưu để hoàn tất