Đối soát vận đơn là đối soát số tiền nhà vận chuyển gửi về cho người bán nhằm xác nhận lại một lần nữa để tránh xảy ra những sai sót không đáng có.


Nội dung

1) Đối soát vận đơn

 1. Truy cập vào admin Haravan, mục Vận chuyển → Vận chuyển.
 2. Chọn Mã vận chuyển cần được đối soát.
 3. Ở thanh Trạng Thái Thu Hộ (COD), bấm Xác nhận đối soát.
 4. Bấm Tiếp tục.
Slider
Slider
Slider
Slider


note
Lưu ý |  
 • Trạng thái đối soát có hai trạng thái: Chưa đối soát Đã đối soát.

2) Nhập danh sách đối soát

Khi người bán muốn đối soát nhiều đơn hàng thì việc kiểm tra từng vận đơn sẽ mất rất nhiều thời gian và công sức. Khi đó, người bán sẽ nhập danh sách đối soát.

 1. Truy cập vào admin Haravan, mục Vận chuyển → Quản lý thu hộ.
 2. Ở thẻ Tất cả, bấm “...”.
 3. Chọn Nhập danh sách đối soát.
 4. Tiếp tục bấm Nhập danh sách đối soát.
 5. Bấm Chọn File.
 6. Chọn Nhập dữ liệu.
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider


note
Lưu ý |  
 • Tải file mẫu sẽ giúp người bán tránh được các lỗi khi tải lên. 
 • Người bán lưu ý không nên điều chỉnh font chữ hay định dạng text của file mẫu.
 • File đối soát chỉ nhận tối đa 500 dòng/file/lần