Khi bạn gặp khó khăn trong việc sử dụng các sản phẩm Haravan. bạn có thể lên trang support.haravan để tìm hướng dẫn hoặc gửi yêu cầu để đội ngũ CSKH của Haravan có thể hỗ trợ bạn tốt hơn.


Nội dung

 1. Hướng dẫn tạo yêu cầu hỗ trợ: 

Bạn vào mục Tạo ticket, sau đó điền theo các trường trong hình là bạn có thể tạo xong một yêu cầu hỗ trợ rồi.


2. Tìm kiếm thông tin, cập nhật vấn đề cho bạn nhân viên đang hỗ trợ

Bạn vào Kiểm tra tình trạng ticket, sau đó click vào Tiêu đề của yêu cầu bạn cần phản hồi lại thông tin cho bạn nhân viên đang hỗ trợ vấn đề này nhé.


Bạn nhập thông tin phản hồi cho nhân viên hỗ trợ tại khung như hình.


3. Chủ động đóng lại yêu cầu hỗ trợ

Khi bạn vào chi tiết yêu cầu sẽ thấy chức năng đóng yêu cầu.


4. Kiểm tra nhanh tình trạng xử lý của các yêu cầu5. Lọc các yêu cầu theo tình trạng xử lý


Các yêu cầu hiển thị từng mục như hình bạn sẽ không bị nhầm lẫn


6. Kiểm tra và xem tổng quát tất cả các yêu cầu từ trước đến giờ

Bạn chọn lọc Tất cả tickets thì bạn sẽ xem được tất cả các yêu cầu bạn đã gửi. Không còn tình trạng bị thất lạc thông tin vì không nhận được mail, mail rơi vào hộp thư spam.


7. Xuất file các yêu cầu để báo cáo công việc với cấp trên8. Đánh giá nhân viên hỗ trợ

Khi yêu cầu chuyển sang trạng thái Đã xử lý, bạn vào chi tiết yêu cầu sẽ thấy form đánh giá như hình