Các công cụ trong trình soạn thảo nội dung sẽ giúp bạn thiết kế nội dung trên website hấp dẫn và lôi cuốn hơn. Trình soạn thảo nội dung có thể áp dụng cho các trang chi tiết sản phẩm, trang nội dung, trang blog.


MỤC LỤC


Các chức năng soạn thảo văn bản


Các chức năng trong trình soạn thảo được thể hiện trong bảng sau:


Biểu tượng

Tên gọi

Mô tả chức năng

UndoHoàn tác 
Redo
Khôi phục mọi hành động hoàn tác trước đó

Bold

Tô đậm cho chữ.

Italic

In nghiêng cho chữ.

Under

Thêm gạch dưới cho chữ.

Gạch xuyên ngang

Thêm dấu gạch ngang cho chữ

Ví dụ: Còn hàng 

Chỉ số dưới Ví dụ viết công thức hóa học như H2O; Cu(OH)3,...
Chỉ số trênThêm các số mũ như X2
Xóa định dạngNội dung bạn nhập vào ô nội dung trên admin có thể có định dạng của nền tảng khác và gây ra lỗi định dạng (ví dụ như tất cả các chữ đều inđậm). 
Để khắc phục, bạn hãy thực hiện chọn tất cả nội dung và chọn xóa định dạng
Chèn/Xóa danh sách có thứ tựChèn số thứ tự đánh dấu văn bản
Chèn/Xóa danh sách không thứ tự
Chèn biểu tượng bullet trước văn bản

Text color


Chọn màu cho chữ


Background color

Tô màu nền cho đoạn văn.

Cỡ chữ

Kích thước chữ.

Định dạng

Cấp độ chữ trong bài viết.

Bao gồm từ Heading 1 đến heading 6 

Align left

Canh trái cho đoạn văn.

Align center

Canh giữa cho đoạn văn.

Align right

Canh phải cho đoạn văn.

Justify

Canh đều cho đoạn văn.

Chèn liên kết

Gắn đường liên kết vào text

Xóa liên kết
Xóa đường liên kết đã gắn vào text
Thụt tiêu đề về bên trái
Chỉnh vị trí tiêu đề thụt về bên trái
Thụt tiêu đề về bên phảiChỉnh vị trí tiêu đề thụt về bên trái

Horizontal line

Chèn đường phân cách ở giữa các đoạn văn

Khối trích dẫnĐặt văn bản, text làm câu trích dẫn

Table

Thêm một bảng.

Insert/edit image

Thêm hoặc sửa một hình ảnh.

Embed Youtube Video

Nhúng link video Youtube hoặc chèn đường dẫn video Youtube

Xem thêm Thêm hình ảnh và video vào nội dung mô tả

Chèn kí tự đặc biệt

Chèn kí tự đặc biệt

Phóng to 

Phóng to trình soạn thảo văn bản

Mã HTML

Thay đổi soạn thảo bằng ngôn ngữ HTML.


Thêm liên kết vào trang


Khi tạo mới một trang nội dung, việc chọn Hiển thị: Hiện chỉ mới là điều kiện cần. Điều kiện đủ để trang nội dung đó được hiển thị ra ngoài website là bạn phải thêm liên kết cho trang nội dung.


Với liên kết này, bạn có thể điều hướng khách mua hàng đến một trang khác trên website hoặc đến một địa chỉ khác trên internet.


Để thêm liên kết vào trang, bạn thực hiện:

 1. Trong trường Mô tả, nhập văn bản mà bạn muốn gắn liên kết. 2. Đánh dấu văn bản muốn gắn liên kết và nhấp vào nút Insert/edit media (Chèn liên kết). 3. Trong cửa sổ Insert link, bạn nhập các thông tin:


  • Url: liên kêt mà bạn muốn điều hướng.
  • Text to display: đoạn văn ngắn mà bạn miêu tả liên kết. Đoạn văn này nên cực kỳ ngắn gọn. Nếu bạn để trống, hệ thống sẽ mặc định đoạn này là liên kết trên.
  • Title: Tiêu đề mô tả liên kết giúp tối ưu hoá công cụ tìm kiếm và khả năng tiếp cận.
  • Target:

   • None: mặc định của hệ thống là chế độ None. Với chế độ này, liên kết sẽ mở ngay trên cửa sổ hiện hành.
   • New window: liên kết mở trên một cửa sổ mới.
 4. Chọn Ok để xác nhận chèn liên kết.
 5. Nhấp Cập nhập để lưu bài viết.