Nội dung


1) Tạo mã khuyến mãi

 1. Truy cập vào admin Haravan, mục Khuyến mãi.
 2. Bấm Tạo khuyến mãi.
 3. Chọn Tạo mã khuyến mãi.
 4. Điền thông tin liên quan.
 5. Bấm Lưu.
Slider
Slider
Slider
Slider


Lưu ý:

Nếu Nhà bán hàng lựa chọn đồng thời (1) loại khuyến mãi VNĐ(2) áp dụng cho Nhóm sản phẩm, Sản phẩm, Biến thể, Nhà bán hàng cần thiết lập thêm điều kiện áp dụng mã khuyến mãi theo một trong hai cách:

 1. Một lần trên một đơn hàng: áp dụng cho toàn bộ sản phẩm trong giỏ hàng.
 2. Cho từng mặt hàng trên giỏ hàng: chỉ áp dụng được cho một số mặt hàng được thiết lập.2) Tạo chương trình khuyến mãi

 1. Truy cập vào admin Haravan, mục Khuyến mãi.
 2. Bấm Tạo khuyến mãi.
 3. Chọn Tạo chương trình khuyến mãi.
 4. Điền thông tin liên quan.
 5. Bấm Lưu.
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider


3) Các trường hợp đặc biệt

Ứng dụng Bulk Discount cho phép người bán tạo nhiều mã khuyến mãi cùng một lúc.

Cách sử dụng Bulk Discount

 1. Truy cập vào admin Haravan, mục Ứng dụng.
 2. Chọn Bulk Discount.
 3. Bấm Đồng ý liên tiếp hai lần.
 4. Nhập các thông tin liên quan.
 5. Bấm Xuất Excel.
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider


note

Lưu ý | 

 • Tải file mẫu sẽ giúp công việc của người bán nhanh chóng hơn.


Ứng dụng Mua X tặng Y cho phép người bán thiết lập khuyến mãi chọn mua một sản phẩm bất kỳ trong nhóm và được giảm ngay một sản phẩm trong nhóm đó.

Cách sử dụng Mua X tăng Y

 1. Truy cập vào admin Haravan, mục Ứng dụng.
 2. Chọn Mua X tặng Y.
 3. Bấm Đồng ý liên tiếp hai lần.
 4. Quay lại mục Tất cả sản phẩm, chọn Sản phẩm (X)
 5. Chọn Ứng dụng → Mua X tặng Y.
 6. Ở phần Thêm sản phẩm vào danh sách, chọn Sản phẩm tặng kèm (Y).
 7. Ở phần Danh sách sản phẩm khuyến mãi, điền thông tin cần thiết.
 8. Bấm Nút lưu.
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider


note

Lưu ý |

 • Giá của sản phẩm (Y) phải thiết lập bằng 0 thì khuyến mãi mua X tặng Y mới có hiệu lực.

 • Để thiết lập hiển thị mua sản phẩm X tặng sản phẩm Y, người bán xin vui lòng liên hệ bộ phận Dịch vụ khách hàng để được hỗ trợ tốt nhất, thông qua các kênh:


Sau khi đã cài đặt cấu hình hiển thị thông báo, khi Khách mua hàng chọn mua sản phẩm X, website sẽ tự động thông báo sản phẩm Y để Khách mua hàng mua kèm hoặc được tặng kèm.

4) Một số lưu ý và ví dụ về khuyến mãi

 1. Nếu có nhiều chương trình khuyến mãi cùng một lúc, hệ thống sẽ ghi nhận chương trình khuyến mãi có giá trị cao nhất.
 2. Mã khuyến mãi và chương trình khuyến mãi có thể áp dụng cùng một lúc nếu người bán cho phép.
 3. Nếu có nhiều khuyến mãi, người bán có thể sử dụng thanh Tìm kiếm hoặc Thêm điều kiện lọc để tìm khuyến mãi mình muốn.
 4. Các mã khuyến mãi và chương trình khuyến mãi có thể điều chỉnh được (Ngừng khuyến mãi, Sử dụng khuyến mãi, Xóa khuyến mãi) bằng cách Chọn thao tác.
Cảnh báo
Sản phẩm thuộc danh mục đặc biệt theo quy định của Nhà nước BẮT BUỘC phải thiết lập Không áp dụng khuyến mãi. Tham khảo thêm Nghị định Chính Phủ về quy định kinh doanh và sử dụng sản phẩm dinh dưỡng cho trẻ nhỏ, bình bú và vú ngậm nhân tạo.