Điều bạn cần làm là xóa tất cả các nhãn trong các sản phẩm đang chọn nhãn đó.


Bạn có thể xuất file excel về để xóa sau đó tải lại.

 

 Xem thêm bài viết Nhãn là gì ?