Bạn có thể tải giao diện lên nếu bạn đã có giao diện riêng phù hợp với cấu trúc của Haravan.


Tại trang quản trị bạn chọn Giao diện ➨ Tải giao diện ➨ sau đó chọn giao diện ở máy và tải lên. Sau khi tải thành công bạn nhấn vào Áp dụng, và chọn áp dụng cho theme chính.


Bạn vui lòng xem chi tiết hơn tại đây, phần Tải file giao diện lên từ máy tính.