Khi tải hình ảnh sản phẩm trực tiếp lên trang quản trị Haravan, dung lượng hình ảnh cho phép là nhỏ hơn hoặc bằng 20 MB, lớn hơn sẽ không được hiển thị. 

Đối với việc thêm hình ảnh khi nhập file tạo sản phẩm , hệ thống chỉ hiển thị được các hình có dung lượng bé hơn hoặc bằng (<=) 2MB, lớn hơn 2MB sẽ không hiển thị được

Kích thước ảnh tiêu chuẩn Haravan đề xuất 1024 x 1024 pixel cho hình vuông.


Lưu ý: Để các hình ảnh của bạn hiển thị cùng kích thước trong trang nhóm sản phẩm hay trên giao diện trang chủ, hình ảnh tải lên của bạn phải có cùng tỉ lệ khung hình, hay tỉ lệ chiều dài so với chiều rộng.