Khi nhập dữ liệu khách hàng vào hệ thống Haravan, bạn chỉ cần cung cấp 1 trong 4 thông tin sau của khách hàng:

  • Họ

  • Tên

  • Email

  • Số điện thoại

Trong trường hợp bạn có các thông tin khác của khách hàng và muốn nhập vào hệ thống, thì bạn chú ý một số thông tin dưới đây nhé: Một số chú ý khác:

  • Các phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành: phải nhập mã code đúng mới hiển ra  vậy để hiển thị đầy đủ địa chỉ khách hàng ta có thể nhập toàn bộ ở cột “địa chỉ 1” và “địa chỉ 2”.

Xem Chi tiết mã các mã phường/xã, quận/huyện, tỉnh thành

  • Quốc gia: Vietnam / Mã quốc gia: VN
  • Cột số điện thoại: để format “text” đảm bảo từ 10 số.