Bạn có thể thay đổi kênh bán hàng chỉ khi tạo đơn hàng mới hay chỉnh sửa đơn hàng nháp. 


Bạn vui lòng xem hướng dẫn chi tiết tại đây.


Khi đơn hàng đã xác nhận thanh toán và tạo đơn hàng, hoặc do khách hàng đặt hàng thì kênh bán hàng là không thể thay đổi.