Để cho phép khách đặt hàng trước đối với sản phẩm đã hết hàng và email cho khách khi sản phẩm có hàng trở lại, bạn có thể sử dụng ứng dụng Back in Stock - Thông báo khi sản phẩm có hàng lại.


Ngoài việc dễ dàng cài đặt, ứng dụng Back in Stock còn cho phép bạn thăm dò nhu cầu khách hàng, từ đó tăng doanh thu bán hàng, kinh doanh hiệu quả.


Bạn có thể tham khảo và cài đặt ứng dụng tại đây.