Hiện tại in baracode cho sản phẩm không in hàng loạt được, hệ thống chỉ hỗ trợ in baracode cho từng sản phẩm.