Ở phần Mô tả sản phẩm, bạn hoàn toàn có thể chèn thêm Video Clip và hình ảnh vào.

Thao tác chèn video

1. Bạn cần tải video clip của bạn lên các máy chủ chuyên chứa video clip như Youtube  để giảm dung lượng của video.

2. Sau đó ở bộ soạn thảo của phần mô tả sản phẩm, bạn chọn nút insert media, sau đó chèn url hoặc iframe từ youtube vào là được.

Bạn vui lòng xem chi tiết tại đây.


Thao tác chèn hình ảnh

1. Tại ô mô tả sản phẩm, bạn chọn biểu tượng hình ảnh

2. Tại đây, bạn thực hiện việc upload hình ảnh lên 

3. Thực hiện chọn hình ảnh cần tải lên và chọn Chèn hình ảnh

4.Khi đã update hình ảnh xong, bạn chọn Cập nhật để hoàn tất