Trường hợp 1Bạn có email đăng nhập và mật khẩu của chủ sỡ hữu.


Lưu ý:
Chỉ có thể chuyển quyền chủ sở hữu cho một trong những email nằm trong danh sách nhân trên trang  quản trị MyHaravan. Nếu email bạn muốn chuyển quyền chủ sở hữu chưa có trên admin, bạn cần thực hiện thêm email đó vào danh sách email nhân viên.

1. Bạn đăng nhập vào Trang quản trị với tư cách chủ sở hữu, vào Cấu hình -> Nhân viên 

2. Tại mục Danh sách nhân viên, bạn chọn Thêm nhân viên -> thực hiện thêm tên và email mà bạn muốn chuyển quyền chủ sở hữu và chọn Lưu (có thể bỏ qua nếu email chủ sở hữu mới đã được thêm vào danh sách nhân viên)

Bạn vào email vừa thêm vào trang quản trị để tạo mật khẩu đăng nhập vào trang admin Haravan vừa được thêm vào

3. Bạn kéo xuống mục Thay đổi tài khoản chủ sở hữu, chọn Email của Quản trị viên thay thế, chọn nút Chọn làm chủ sở hữu


4. Nhập mật khẩu của Chủ tài khoản để xác nhận lại trong cửa sổ. Chọn Xác nhận.


Trường hợp 2: Bạn không có email đăng nhập và mật khẩu của chủ sỡ hữu.

Lúc này, nhà bán hàng cần cung cấp cho Haravan một số giấy tờ cần thiết để thay đổi thông tin chủ sở hữu thông qua email support@haravan.com 

Với khách hàng cá nhân:

- Bản scan CMND đứng tên trên hợp đồng

- Bản scan hợp đồng với Haravan

Với khách hàng doanh nghiệp:

- Bản scan Giấy phép kinh doanh

- Bản scan hợp đồng với Haravan

- Bản scan CMND của người đứng tên trên giấy phép kinh doanh

- Giấy giới thiệu/ủy quyền: nếu người ký tên trên giấy đề nghị thay đổi tài khoản chủ sở hữu khác với người đứng tên trên giấy phép đăng ký kinh doanh (cần có dấu mọc đỏ)