Tính năng cho phép nhà bán hàng tạo các mã khuyến mãi có thể kết hợp chung với nhau trên một đơn hàng, giúp người mua tận hưởng được nhiều ưu đãi cùng một lúc. Nhờ đó, nhà bán hàng có thể linh hoạt thiết kết nhiều ưu đãi hấp dẫn, thu hút khách mua nhiều hơn và cải thiện tỉ lệ chuyển đổi.

Lưu ý:
  • Hiện tính năng đang được mở cho một số shop trải nghiệm.  
  • Tính năng hiện chỉ hỗ trợ trên trang đơn hàng mới (áp dụng khi khách chốt đơn tự động trên livestream Harasocial), POS 2.0 (tính năng sắp ra mắt). Xem thêm về thiết lập trang  đơn hàng mới Harasocial.

Nội dung


Hướng dẫn tạo mã khuyến mãi kết hợp  với mã hoặc chương trình khuyến mãi khác

Bước 1: Trong mục khuyến mãi, nhà bán chọn Thêm khuyến mãi và chọn Tạo Mã khuyến mãi.

Bước 2: Chọn loại khuyến mãi và thiết lập các điều kiện khuyến mãi.

Bước 3: Để mã sử dụng chung những chương trình hoặc mã khuyến mãi khác, nhà bán sẽ thiết lập trong phần Khuyến mãi dùng chung, với 5 lựa chọn sau:

  • Chỉ chọn Chương trình khuyến mãi: Mã khuyến mãi chỉ  kết hợp  được với các chương trình giảm giá có bật cấu hình áp dụng chung

  • Chỉ chọn Giảm giá vận chuyển: Mã khuyến mãi chỉ  kết hợp  được với các mã khuyến mãi vận chuyển có bật cấu hình áp dụng chung.

  • Chỉ chọn Giảm giá đơn hàng: Mã khuyến mãi chỉ  kết hợp  được với các mã khuyến mãi Giảm giá đơn hàng có bật cấu hình áp dụng chung.

  • Chỉ chọn Giảm giá sản phẩm, đồng giá: Mã khuyến mãi chỉ  kết hợp  được với các mã khuyến mãi Giảm giá sản phẩm và Đồng giá có bật cấu hình áp dụng chung.

  • Chỉ chọn Mã khuyến mãi: Mã khuyến mãi  kết hợp  được với tất cả mã khuyến mãi có bật cấu hình áp dụng chung (Không giới hạn loại khuyến mãi).

  • Chọn Mã khuyến mãi và Chương trình khuyến mãi: Mã khuyến mãi có thể áp dụng chung với mã khuyến mãi và chương trình khuyến mãi có bật cấu hình áp dụng chung


Gợi ý:
  • Việc thiết lập nhiều mã áp dụng chung trên đơn hàng có thể dẫn đến một số trường hợp giảm giá trị rất lớn. Nhà bán có thể tham khảo bài viết gợi ý một số cách  kết hợp  khuyến mãi hiệu quả tại đây 
  • Để tránh nhầm lẫn khi tạo mã mới, bạn có thể chọn Xem danh sách để xem các khuyến mãi hiện có. 


Bước 4 Kiểm tra lại thông tin khuyến mãi và chọn Lưu để hoàn tất


Một số lưu ý 

1. Khách có thể áp dụng tối đa 6 mã khuyến mãi, bao gồm 5 mã khuyến mãi sản phẩm/đơn hàng/đồng giá và 1 mã vận chuyển trên đơn hàng.

2. Nếu bạn cho phép mã khuyến mãi dùng chung với CTKM và tất cả loại mã khác, thứ tự ưu tiên sẽ là CTKM - Mã giảm giá sản phẩm/Đồng giá - Mã khuyến mãi đơn hàng. Mã khuyến mãi vận chuyển sẽ áp dụng riêng trên phí vận chuyển, không ảnh hưởng đến giảm giá tổng tiền hàng. Tham khảo ví dụ bên dưới.


Đơn trước khuyến mãi

Khuyến mãi

Đơn sau khuyến mãi

Giày nam: 800.000 x 2

Nón cói nữ: 120.000 

Túi xách: 400.000 

Chương trình giảm giá 120.000 cho sản phẩm giày namGiày nam: 680.000 x 2

(giá đã áp dụng chương trình khuyến mãi)

Nón cói nữ: 120.000

Túi xách: 400.000 

Mã giảm giá 30.000 cho sản phẩm giày nam và túi xách

Giày nam: 650.000 x 2

(giá đã áp dụng mã khuyến mãi)

Nón cói nữ: 120.000

Túi xách 370.000 

Tổng tiền hàng: 2.120.000 (1) 

Mã giảm 5% cho đơn hàng

Tổng tiền hàng: 1.700.500

(giá trị sau giảm giá) (1)

Phí vận chuyển: 30.000 (2)

Mã miễn phí vận chuyển

Miễn phí vận chuyển (2)

Tổng thanh toán: 2.150.000 (1) + (2)


Tổng thanh toán 1.700.500 

(1) + (2)

3. Trên một dòng sản phẩm, chỉ áp dụng 1 mã khuyến mãi có giá trị giảm cao nhất. 

Đơn trước giảm

Khuyến mãi

Đơn sau giảm

Giày nam: 800.000 x 2

Nón cói nữ: 120.000 

Túi xách: 400.000 

Mã giảm 10% sản phẩm giày nam.

Mã giảm 30.000 sản phẩm giày nam.

-> Áp dụng mã giảm 10% do có giá trị giảm cao hơn (giảm 80.000 so với giảm 30.000)

Giày nam: 720.000 x 2 (giá sau giảm)

Nón cói nữ: 120.000 

Túi xách: 400.000 

Tổng tiền hàng: 2.120.000 


Tổng tiền hàng: 1.960.000

5. Khi có mã giảm giá sản phẩm và đồng giá áp dụng trên cùng sản phẩm, hệ thống sẽ ưu tiên khuyến mãi có giá trị hơn.


Đơn trước khi giảm giá

Khuyến mãi 

Đơn sau khi giảm giá

Đầm: 2.000.000 x 2

Ví: 500.000 x 1

Áo: 300.000 x 1

Giảm 300.000 cho sản phẩm đầm

Sản phẩm đầm đồng giá 1.500.000  

-> Áp dụng khuyến mãi đồng giá do có giá trị giảm cao hơn. 

Đầm: 1.500.000 x 2 (giá đã áp dụng khuyến mãi)

Ví: 500.000 x 1 

Áo: 300.000 x 1

Tổng tiền hàng: 4.800.000 (1) 


Tổng thanh toán: 3.800.000 (1)  

Phí vận chuyển: 30.000 (2) 


Phí vận chuyển: 30.000 (2)

Tổng thanh toán: 4.830.000 

(1) + (2) 


Tổng thanh toán: 3.830.000 

(1) + (2)