Thiết lập nhiều mã kết hợp chung dễ dẫn đến trường hợp giảm giá sâu, ảnh hưởng đến lợi nhuận của nhà bán hàng. Để hạn chế trường hợp này, nhà bán có thể thử  kết hợp loại khuyến mãi theo từng cặp để giới hạn lại mức giảm và dễ dàng quản lý giá trị giảm của từng chiến dịch khuyến mãi. Bài viết bên dưới sẽ gợi ý một số cách kết hợp các loại mã khuyến mãi hiệu quả. 

Tính năng tạo mã khuyến mãi dùng chung đang được mở cho một số shop trải nghiệm.

Nội dung


Giảm phí vận chuyển kết hợp với giảm giá khác

Khi kết hợp giảm phí vận chuyển với những mã giảm giá khác như giảm giá đơn hàng, giảm giá sản phẩm,...hai loại khuyến mãi này sẽ giảm trên những giá trị khác nhau, nên sẽ không ảnh hưởng đến tổng giá trị đơn hàng. 

Đơn trước khi giảm giá

Khuyến mãi 

Đơn sau khi giảm giá

Đầm: 2.000.000 x 2

Ví: 500.000 x 1

Áo: 300.000 x 1

Giảm 100.000 cho sản phẩm đầm

Giảm 100.000 cho sản phẩm ví 


Đầm: 1.900.000 x 2 (giá sau giảm)

Ví: 400.000 (giá sau giảm) 

Áo: 300.000   

Tổng tiền hàng: 4.800.000 (1)  


Tổng thanh toán:  4.500.000 (1) 

Phí vận chuyển: 30.000 (2)  

Giảm phí vận chuyển 30.000  

Phí vận chuyển: 0đ (2)


Tổng thanh toán: 4.830.000 (1)  + (2) 


Tổng thanh toán: 4.500.000 (1) + (2) 


Giảm giá sản phẩm kết hợp Giảm giá đơn hàng

Khi có mã giảm giá sản phẩm và giảm giá đơn hàng trên đơn, mã giảm giá sản phẩm sẽ giảm trước, mã giảm giá đơn hàng sẽ được áp dụng trên giá đã giảm.

 
Đơn trước khi giảm giá
Khuyến mãi 
Đơn sau khi giảm giá

Đầm: 2.000.000 x 2

Ví: 500.000 x 1

Áo: 300.000 x 1

Giảm 100.000  cho sản phẩm đầm


Đầm: 1.900.000 x 2 (giá sau giảm)

Ví: 500.000 x 1

Áo: 300.000 x 1

Tổng tiền hàng: 4.800.000  
Giảm 10% cho đơn hàng
Tổng thanh toán: 4.140.000
(giá trị sau giảm giá)
Phí vận chuyển: 30.000  

Phí vận chuyển: 30.000
Tổng thanh toán: 4.830.000  

Tổng thanh toán: 4.170.000  Giảm giá sản phẩm kết hợp Đồng giá cho sản phẩm/nhóm sản phẩm/biến thể khác nhau


Bạn có thể tạo nhiều mã giảm giá có giá trị giảm ít nhưng hợp lý cho các sản phẩm hoặc biến thể khác nhau. Dù giá trị giảm không cao nhưng hình thức này vẫn có thể thu hút khách hàng mua thêm để được tận hưởng ưu đãi. 

 
Đơn trước khi giảm giáKhuyến mãi Đơn sau khi giảm giá
Đầm: 2.000.000 x 2
Ví: 500.000 x 1
Áo: 300.000 x 1
Giảm 150.000 cho sản phẩm đầm
Sản phẩm ví đồng giá 50.000  

Đầm: 1.550.000 x 2 (giá sau giảm)

Ví: 450.000 x 1 (giá đã áp dụng khuyến mãi)

Áo: 300.000 x 1

Tổng tiền hàng: 4.800.000 (1)
Tổng thanh toán: 3.850.000 (1)    
Phí vận chuyển: 30.000 (2) 
Phí vận chuyển: 30.000 (2)
Tổng thanh toán: 4.830.000 (1) + (2)  
Tổng thanh toán: 4.030.000 (1) + (2)  Giảm giá đơn hàng kết hợp Đồng giá

Mã khuyến mãi đồng giá sẽ được áp dụng trước, sau đó sẽ áp dụng mã giảm giá đơn hàng

  
Đơn trước khi giảm giá
Khuyến mãi 
Đơn sau khi giảm giá

Đầm: 2.000.000 x 2

Ví: 500.000 x 1

Áo: 300.000 x 1

Sản phẩm ví đồng giá 100.000  

Đầm: 2.000.000 x 2

Ví: 100.000 x 1 (giá đã áp dụng khuyến mãi)

Áo: 300.000 x 1

Tổng tiền hàng: 4.800.000 (1) 
Giảm 20% đơn hàng
Tổng thanh toán: 3.520.000 
(giá trị sau giảm) (1)   
Phí vận chuyển: 30.000 (2) 

Phí vận chuyển: 30.000 (2)
Tổng thanh toán: 4.830.000 (1) + (2) 

Tổng thanh toán: 3.550.000 (1) + (2) 

Đồng giá kết hợp Giảm giá vận chuyển

Đơn trước khi giảm giá

Khuyến mãi 

Đơn sau khi giảm giá

Đầm: 2.000.000 x 2

Ví: 500.000 x 1

Áo: 300.000 x 1

Sản phẩm ví đồng giá 100.000  
Sản phẩm đầm đồng giá 1.500.000  

Đầm: 1.500.000 x 2 (giá đã áp dụng khuyến mãi)

Ví: 100.000 x 1 (giá đã áp dụng khuyến mãi)

Áo: 300.000 x 1

Tổng tiền hàng: 4.800.000 (1)  


Tổng thanh toán: 3.300.000 (1)   

Phí vận chuyển: 30.000 (2)  

Giảm phí vận chuyển 20.000  

Phí vận chuyển: 10.000 (2)

Tổng thanh toán: 4.830.000 (1) + (2)  


Tổng thanh toán: 3.340.000 (1) + (2)