Haravan chưa hỗ trợ đăng sản phẩm lên sàn thương mại điện tử thông qua trang quản trị MyHaravan, nhà bán hàng chỉ có thể liên kết sản phẩm giữa Haravan và sản phẩm đã tạo trên gian hàng sàn. Thao tác này sẽ giúp hai hệ thống nhận diện sản phẩm tại Haravan và sản phẩm trên các sàn là giống nhau. Khi có đơn hàng phát sinh trên sàn và đơn được đồng bộ về Haravan, hệ thống sẽ tự động kiểm tra sản phẩm trên đơn và trừ tồn kho sản phẩm tương ứng trên Haravan. 

Lưu ý:
Các lưu ý khi liên kết và thao tác liên kết với các sàn đều thực hiện giống nhau.

Nội dung


Chuẩn bị trước khi liên kết sản phẩm  

Trước khi thực hiện liên kết sản phẩm, bạn cần thực hiện:

1. Liên kết gian hàng sàn thương mại điện tử với Haravan

2. Tạo sản phẩm ở cả Haravan và sàn

3. Sản phẩm trên sàn phải có SKU trùng khớp với barcode sản phẩm trên Haravan

4. Các sản phẩm trên Shopee phải được cập nhật về menu Sản phẩm Shopee/TikTok Shop/Lazada (hệ thống sẽ tự động cập nhật).


Thực hiện liên kết sản phẩm

Sau khi đảm bảo sản phẩm sàn đã được cập nhật về menu Sản phẩm Shopee/TikTok/Lazada Shop/Lazada trong cấu hình, bạn thực hiện liên kết sản phẩm theo các bước sau:

1. Tại trang quản trị, chọn mục Sản phẩm -> Chọn các sản phẩm cần liên kết.

2. Chọn Thao tác -> chọn gian hàng Shopee muốn liên kết sản phẩm và chọn Hoàn tất


Bạn cũng có thể thực hiện liên kết từng sản phẩm bằng cách chọn sản phẩm cần liên kết. Tại mục hiển thị, bạn chọn các gian hàng bạn muốn liên kết sản phẩm và chọn Cập nhật


Lưu ý:
Haravan chưa hỗ trợ nhập file để liên kết sản phẩm với sàn.

Kiểm tra kết quả liên kết sản phẩm

Kết quả liên kết sản phẩm sẽ hiển thị trong menu Sản phẩm trong menu kênh bán hàng sàn thương mại điện tử. Có một số thuật ngữ trong menu bạn cần nắm để hiểu hơn về trạng thái sản phẩm

1. Trạng thái liên kết: trạng thái sau khi thực hiện thao tác liên kết sản phẩm Haravan và sàn, bao gồm:

  • Đã liên kết: Sản phẩm đã liên kết thành công.
  • Chưa liên kết: Sản phẩm liên kết thất bại. Để kiểm tra lỗi liên kết, bạn bấm vào biểu tượng bên cạnh sản phẩm và đưa chuột vào trạng thái liên kết thất bại để xem lỗi.

2. Trạng thái đồng bộ: Là trạng thái đồng bộ thông tin giá, số lượng từ Haravan qua sàn, được thiết lập trong mục cấu hình. Khi bật cấu hình này, nếu sản phẩm ở Haravan có thay đổi giá hoặc số lượng tồn, hệ thống sẽ đồng bộ thay đổi qua sàn. 

  • Chưa đồng bộ: Tại thời điểm liên kết sản phẩm, Nhà bán hàng không bật đồng bộ cả 2 thông tin khi cấu hình Thông tin được đồng bộ. 
  • Đã đồng bộ: Tại thời điểm liên kết sản phẩm, Nhà bán hàng đã bật đồng bộ 1 trong 2 hoặc cả 2 thông tin.
Lưu ý:
  • Trạng thái liên kếttrạng thái đồng bộ sản phẩm hai trạng thái tách biệt
  • Nếu sản phẩm có trạng thái đã liên kết và trạng thái chưa đồng bộ, khi có đơn hàng phát sinh trên sàn, hệ thống sẽ trừ tồn sản phẩm trên Haravan nhưng số tồn sau khi trừ sẽ không được đồng bộ về lại sàn.