Khi việc tự vận chuyển hàng sau khi mua trở nên không thuận tiện, đặc biệt là khi đơn hàng có chứa sản phẩm có khối lượng lớn hoặc số lượng nhiều, người mua sẽ cần sử dụng dịch vụ giao hàng được cung cấp bởi nhà bán hàng. 

Nội dung


Tạo đơn hàng vận chuyển trên Hararetail

1. Sau khi thực hiện thêm sản phẩm và thông tin khách hàng vào đơn, bạn chọn Giao hàng sau

 2.Hệ thống sẽ lấy địa chỉ đã lưu trước đó của khách hàng làm địa chỉ giao hàng (với khách hàng đã từng mua hàng trước đây) 


Nếu bạn muốn thay đổi địa chỉ giao hàng, bạn chọn Địa chỉ nhận hàng -> chọn Địa chỉ mới 

Bạn thực hiện tạo địa chỉ mới và chọn Lưu để hoàn tất 

3. Nhập phí vận chuyển (nếu có): Mục phí vận chuyển chỉ hiển thị trong mục Giao hàng.

Lưu ý

Để hiển thị mục phí vận chuyển trong mục Giao hàng, nhà bán hàng cần cho phép Hiển thị phí vận chuyển khi tạo đơn hàng trong mục Cấu hình chung


7. Chọn Đặt hàng (khi chọn hình thức COD) hoặc Thanh toán (khi chọn hình thức khác COD) để hoàn tất 


Xử lý giao hàng

Sau khi đã tạo đơn hàng thành công, nhà bán hàng sẽ thực hiện xử lý giao hàng cho đơn hàng trên trang quản trị MyHaravan. 

1. Nhà bán hàng thực hiện truy cập vào trang quản trị Myharavan và vào mục Đơn hàng

2. Tại đây, nhà bán hàng có thể thực hiện lọc đơn hàng theo kênh bán hàng là POS -> chọn Thêm điều kiện lọc


3. Chọn đơn hàng cần thực hiện xử lý -> chọn Giao hàng

4. Chọn nhà vận chuyển: có 2 trường hợp

  • Đơn vị vận chuyển giao hàng: Các trạng thái thanh toán và trạng thái vận chuyển sẽ được tự động cập nhật


5. Chọn Giao hàng để hoàn tất