Thiết lập cấu hình bán hàng là quá trình cài đặt và tùy chỉnh các tùy chọn để phù hợp với nhu cầu kinh doanh của một doanh nghiệp. 


Lưu ý:

Chỉ có tài khoản chủ cửa hàng mới có thể thực hiện các thao tác thiết lập bên dưới.


Để bắt đầu bán hàng tại cửa hàng, nhà bán hàng cần thực hiện các thao tác thiết lập sau:


Cấu hình quản lý nhân viên

Thực hiện thêm mới tài khoản nhân viên, phân quyền bán hàng và phân công tài khoản nhân viên vào địa chỉ bán hàng tương ứng.

Nhà bán hàng vào mục menu ở bên trái, chọn Cấu hình → chọn Quản lý nhân viên -> chọn Thêm nhân viên. Nhà bán hàng sẽ thực hiện thiết lập tài khoản nhân viên trên trang quản trị MyHaravan. 

Xem thêm hướng dẫn Thêm tài khoản và phân quyền/phân công tài khoản nhân viên tại đây


Cấu hình bán hàng

Chọn cấu hình bán hàng áp dụng cho tất cả các chi nhánh

1. Tồn kho

 • Ẩn sản phẩm hết hàng: Không hiển thị sản phẩm hết hàng trên trang sản phẩm

 • Cho phép bán hàng khi hết tồn kho: Nhân viên có thể tạo đơn hàng khi tồn kho sản phẩm đã hết
2. Đổi trả hàng

 • Đổi hoặc trả hàng khác chi nhánh: Khách hàng mua hàng ở chi nhánh A có thể đổi hoặc trả hàng tại chi nhánh B

 • Không hoàn tiền cho khách khi đổi trả hàng có giá trị nhỏ hơn: Khách trả hàng và mua sản phẩm mới với giá trị thấp hơn sẽ không được hoàn lại số tiền chênh lệch

 • Đổi/Trả một lần: Chỉ cho phép đơn hàng được đổi hoặc trả một lần duy nhất

Xem thêm Quy trình đổi trả đơn hàng tại đây


3. Đơn hàng

 • Cho phép hủy đơn hàng tại Hararetail: Cho phép nhân viên tại cửa hàng hủy đơn hàng, những đơn hàng hủy sẽ không được ghi nhận trong phần quản lý ca trực

 • Đơn hàng bán tại Hararetail có trạng thái xác thực là đã xác thực: Tự động xác thực đơn được tạo trên Hararetail

 • Ẩn đơn hàng Online tại Hararetail: Nếu mở cấu hình này, các đơn hàng bán hàng trên các kênh online sẽ không được hiển thị trong mục Tra cứu đơn hàng trên Hararetail

 • Gửi Email xác nhận đơn hàng: Nếu mở cấu hình này, Hararetail sẽ tự động gửi email xác nhận đơn hàng đến khách hàng.

 • Tắt lựa chọn giao hàng tận nơi: Màn hình bán hàng sẽ không hiển thị lựa chọn giao hàng

 • Nhập sản phẩm hàng loạt vào giỏ hàngCho phép nhân viên tạo đơn hàng bằng cách tải dữ liệu từ file excel


Cấu hình quản lý ca

Cấu hình quản lý ca hỗ trợ nhà bán hàng quản lý các ca làm việc của nhân viên trong ngày và theo dõi doanh thu phát sinh trong ca tại cửa hàng.

Để bật cấu hình quản lý ca, nhà bán hàng thực hiện các bước:

1. Tại màn hình làm việc của Hararetail, chọn Cấu hình -> Chọn Quản lý ca

2. Trong trang Cấu hình quản lý ca, Nhà bán hàng chuyển nút on/off sang trạng thái màu xanh để Mở chức năng quản lý ca và Theo dõi tiền mặt.

 

Lưu ý:

Khi nhà bán hàng thiết lập cấu hình quản lý ca, mục Quản lý ca mới hiển thị trên thanh menu trái


Cấu hình hóa đơn

Cấu hình hoá đơn giúp bạn cập nhật thông tin trên hóa đơn bán hàng về thông tin của shop như: Logo, link website… Nhà bán hàng có thể thực hiện bật tắt "Tự động in hóa đơn sau khi tạo đơn hàng thành công" trong mục Cấu hình -> Cấu hình chung

Để thiết lập hoá đơn theo ý muốn, bạn thực hiện theo các bước sau:

1. Trong trang Hararetail, chọn mục Cấu hình -> Chọn Hoá đơn

2. Trong mục Chọn mẫu in hoá đơn -> Chọn Tùy chỉnh để chỉnh sửa các trường thông tin bạn mong muốn xuất hiện trên hóa đơn

Các thông tin hỗ trợ thiết lập trên hóa đơn

Thông tin cửa hàng bán

 • Logo

 • Tên website

 • Tên chi nhánh

 • Địa chỉ 

 • Email

 • Số điện thoại

Thông tin người bán

 • Tên nhân viên bán hàng

 • Ngày lập phiếu

Thông tin khách mua hàng

 • Tên khách hàng

 • Địa chỉ

 • Email

 • Số điện thoại

 • Thông tin thành viên

Thông tin đơn hàng

 • Mã đơn hàng

 • Barcode đơn hàng

 • SKU sản phẩm

 • Biến thể sản phẩm

 • Ghi chú sản phẩm

 • Barcode sản phẩm

 • Phí vận chuyển

 • Tổng số lượng

 • Khuyến mãi

 • Tiền phải thanh toán

 • Tiền đã thanh toán

 • Tiền khách đưa

 • Phương thức thanh toán

 • Tiền thừa khách trả/Tiền cần trả thêm

 • Ghi chú

 • Lời cảm ơn

3. Bấm Lưu thay đổi. Sau khi thiết lập hoá đơn xong, bạn bấm In thử để xem trước bản in.


Cấu hình chung

1. Cấu hình chung

 • Tự động in hóa đơn: Bảng cấu hình hóa đơn trước khi in sẽ tự động mở khi nhà bán hàng tạo đơn hàng thành công • Cho phép in hóa đơn tạm tính: Tính năng nhằm cung cấp hóa đơn tạm tính cho người mua kiểm tra qua trước khi thực hiện thanh toán. Nội dung của hóa đơn tạm tính sẽ giống với hóa đơn chính thức của đơn hàng nhưng có tiêu đề "Hóa Đơn Tạm Tính" nhằm tránh gây nhầm lẫn 

 • Thay đổi nhân viên bán hàng: Cho phép thay đổi tên nhân viên bán hàng

 • Hiển thị phí vận chuyển khi tạo đơn hàng: Cho phép hiển thị và nhập phí vận chuyển khi tạo đơn giao hàng sau


2. Cấu hình phương thức thanh toán 

Cấu hình phương thức thanh toán là các thao tác thiết lập các phương thức thanh toán hỗ trợ khi bán hàng tại cửa hàng. 

Các phương thức thanh toán được hỗ trợ sau:

 • Tiền mặt (mặc định)

 • Momo

 • Moca

 • ZaloPay

 • VNPay

 • Chuyển khoản

 • COD 

 • Phương thức tùy chỉnh: Hỗ trợ nhà bán hàng tự thiết lập phương thức thanh toán riêng (tối đa 3 phương thức)

Xem thêm hướng dẫn Thiết lập cấu hình phương thức thanh toán tại đây

3. Cấu hình khuyến mãi

Thiết lập cấu hình khuyến mãi sẽ cho phép bạn Thêm khuyến mãi theo sản phẩm

và Thêm khuyến mãi giảm giá theo Tiền mặt (đ) hoặc Phần trăm (%) trên tổng hóa đơn khi tạo đơn hàng. 

Nếu bạn không thiết lập cấu hình khuyến mãi, bạn sẽ chỉ áp dụng được mã khuyến mãi đã tạo trên trang quản trị MyHaravan