Khi bán sản phẩm cồng kềnh hoặc giao thực phẩm nhanh qua Grab, nếu không biết chính xác phí vận chuyển, hãy cài phí vận chuyển trên website là Liên hệ

Để hiển thị phí vận chuyển Liên hệ, nhà bán hàng thực hiện:

1.  Tại trang quản trị MyHaravan, nhà bán hàng chọn Cấu hình -> Vận chuyển

2. Chọn Thêm khu vực vận chuyển và chọn Tất cả tỉnh thành -> chọn Thêm khu vực

3. Thực hiện thiết lập:

  • Chọn Tự thiết lập phí vận chuyển
  • Đặt tên tỷ lệ phí vận chuyển
  • Thực hiện giá vận chuyển là 0đ

Chọn Lưu để hoàn tất

4. Nhà bán hàng chọn mục Website -> Giao diện -> chọn Thao tác tại giao diện đang được áp dụng trên website và chọn Tùy chỉnh ngôn ngữ

6.  Tại mục Shipping Fee Free, nhà bán hàng nhập Liên hệ vào ô -> chọn Lưu để hoàn tất