Để có thể thực hiện đồng bộ sản phẩm giữa Haravn và Kiot Việt, các sàn thương mại điện tử thành công, các sản phẩm trên Haravan phải được cập nhật barcode. Nhưng bạn lại đang có quá nhiều sản phẩm khiến cho việc kiểm tra lại barcode của tất cả các sản phẩm sẽ rất tốn thời gian. Bài viết bên dưới sẽ hướng dẫn bạn cách kiểm tra sản phẩm nào còn thiếu barcode một cách nhanh chóng


Đầu tiên bạn cần xuất file tất cả sản phẩm bằng cách vào tab Sản phẩm -> Thao tác -> Xuất dữ liệu mẫu theo Haravan -> chọn Tất cả sản phẩm. File danh sách sản phẩm sẽ được gửi về email của bạn.


Trong file exel

1.Chọn vào 1 ô bất kỳ ở hàng 1 > nhấp biểu tượng Filter

2. Chọn cột Giá trị Thuộc tính 1 -> Bỏ ô Blank (Mục đích loại bỏ các hàng chứa link ảnh sản phẩm):

 

3. Tìm tới Cột barcode -> chỉ chọn Blank -> loại bỏ các ô có giá trị:

 

Kết quả:


Sau đó, bạn chỉ cần thực hiện nhập lại barcode cho các sản phẩm.

Lưu ý: Khi nhập file dữ liệu lên hệ thống, bạn phải chọn chế độ Ghi đè url, nếu không sản phẩm cũ không được cập nhật thông tin mà hệ thống sẽ thực hiện nhân đôi sản phẩm.

Gợi ý:
Bạn có thể sử dụng cách trên để tìm sản phẩm chưa có SKU. Bạn tìm và lọc trong cột Mã phiên bản (cột 0)