Mục lục: 

Xuất danh sách khách hàng

Khi người bán muốn xuất dữ liệu khách hàng để phục vụ cho những chương trình khuyến mãi hay tri ân khách hàng hoặc những mục đích khác thì người bán có thể thao tác như sau:

  1. Truy cập vào admin Haravan, mục Khách hàng.
  2. Ở Danh sách khách hàng, chọn “...”.
  3. Chọn Xuất dữ liệu.
  4. Chọn cách xuất file theo mong muốn của người bán.
  5. Bấm Xuất dữ liệu.
Slider
Slider
Slider
Slider