Khi bạn sử dụng hệ thống Haravan để quản lý bán hàng, bạn có thể kết nối với Lazada nhằm thúc đẩy hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp bạn. Hệ thống Haravan hỗ trợ nhà bán hàng đồng bộ sản phẩm, cũng như đồng bộ về tồn kho, đơn hàng giữa hệ thống Haravan và Lazada.

Nội dung 


noteLưu ý |
Để có thể kết nối với Lazada bạn cần phải thay đổi mật khẩu tài khoản Haravan để đáp ứng được yêu cầu về chính sách bảo mật do Lazada quy định. Bạn có thể đọc thêm về cách thay đổi mật khẩu theo chính sách của Lazada tại Đây.

Kết nối kênh bán hàng Lazada

Điều kiện:

 • Nhà bán hàng đã có tài khoản Lazada và được Lazada kích hoạt gian hàng trên Lazada Seller Center.
 • Tài khoản Lazada Seller Center của Nhà bán hàng còn thời hạn Lazada Open Platform (liên hệ Lazada để biết thêm chi tiết).

Các bước thực hiện:

 1. Truy cập vào admin Haravan, nhấn  bên cạnh mục Kênh bán hàng.
 2. Ở menu kênh bán hàng, bấm bên cạnh kênh bán hàng Lazada.
 3. Mục kênh bán hàng sẽ hiện thêm kênh Lazada, chọn vào đó và bấm Kết nối kênh bán hàng. 
 4. Nhập các thông tin đăng nhập Lazada. Sau khi hoàn tất, hệ thống Haravan tự động kết nối với kênh bán hàng Lazada. Lúc này, Nhà bán hàng có thể thực hiện quản lý Lazada thông qua menu Lazada và hai menu con: Cấu hìnhSản phẩm.
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider


noteLưu ý |

- Trong trường hợp khách hàng bị hết hạn quyền truy cập thì hệ thống sẽ hiển thị thông báo như sau:


Bạn chỉ cần nhấp vào nút làm mới quyền truy cập và thực hiện kết nối lại trong thời gian sớm nhất để tránh làm ảnh hưởng đến quá trình đồng bộ sản phẩm và đơn hàng giữa Haravan và Lazada.

- Nhà bán hàng được kết nối tối đa 12 gian hàng cho sàn thương mại điện tử (số lượng này tuỳ vào gói dịch vụ) vào trang admin. Xem thêm Số lượng gian hàng các sàn thương mại điện tử sẽ được tính như thế nào? Kết nối thêm gian hàng Lazada

Nhà bán hàng được kết nối tối đa 12 gian hàng cho sàn thương mại điện tử (số lượng này tuỳ vào gói dịch vụ) vào trang admin. Xem thêm Số lượng gian hàng các sàn thương mại điện tử sẽ được tính như thế nào?

Để kết nối thêm gian hàng, nhà bán thực hiện như sau:

1. Ở mục kênh bán hàng Lazada, chọn Cấu hình và chọn Kết nối gian hàng mới.

2. Sau đó nhà bán thực hiện các bước kết nối kênh Lazada như trên. Để thiết lập cấu hình cho từng gian hàng, bạn chỉ cần chọn vào gian hàng đó trong mục cấu hình.


Mỗi gian hàng sẽ có một thiết lập cấu hình riêng.


Đồng bộ sản phẩm giữa Haravan và Lazada

Sau khi thực hiện kết nối Lazada, Nhà bán hàng cần thực hiện đồng bộ sản phẩm giữa Haravan và Lazada. Việc đồng bộ này giúp Nhà bán hàng đồng bộ tồn kho và đơn hàng khi có đơn hàng phát sinh tại Lazada, và dữ liệu được ghi nhận và tập trung đầy đủ tại Haravan. 

 

Điều kiện để đồng bộ: 

 1. Nhà bán hàng cần đảm bảo sản phẩm đã có ở cả hai hệ thống Haravan và Lazada.
 2. Sản phẩm phải có Seller SKU Lazada khớp với Barcode Haravan.
noteLưu ý |
 • Hệ thống Haravan KHÔNG HỖ TRỢ đẩy trực tiếp sản phẩm từ Haravan lên Lazada. 
 • Nếu sản phẩm có nhiều phiên bản khác nhau thì barcode của các phiên bản không được trùng nhau. Nếu không, quá trình đồng bộ này không thực hiện được.

Các bước thực hiện:

 1. Từ trang admin Haravan > Sản phẩm.
 2. Nhà bán hàng chọn các sản phẩm cần đồng bộ.
  Mẹo: Nhà bán hàng có thể sử dụng thanh tìm kiếm hay bộ lọc để tối ưu việc lựa chọn. Xem chi tiết hơn tại đây.
 3. Chọn thao tác Đăng lên kênh bán hàng.
 4. Chọn Kênh bán hàng > Lazada.vn, chọn Hoàn tất.
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider


Kiểm tra đồng bộ 

Do Haravan kết nối với Lazada thông qua API, việc thực hiện đồng bộ sản phẩm có thể phát sinh lỗi đồng bộ. Để kiểm tra được việc đồng bộ sản phẩm có thành công, phát sinh lỗi gì, Nhà bán hàng thực hiện các bước sau:

 1. Từ trang admin Haravan > Lazada > Sản phẩm
 2. Tab Tất cả sản phẩm : Hiện tất cả trạng thái đồng bộ 
  Tab Đồng bộ thành công: Hiển thị các sản phẩm/biến thể được đồng bộ thành công
  Tab Lỗi đồng bộ: Hiển thị các sản phẩm/biến thể đồng bộ thất bại
  Ví dụ: sản phẩm áo thun có ba biến thể là S,M, L. Sau khi đồng bộ thì, biến thể S và M thành công sẽ được hiển thị ở tab Đồng bộ thành công. Biến thể L đồng bộ thất bại sẽ hiển thị ở tab Lỗi đồng bộ.


Một số lỗi phổ biến khi đồng bộ sản phẩm:


THÔNG BÁO LỖI

NGUYÊN DO

PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ 

<tên biến thể>/default tittle không có barcode

Sản phẩm thiếu barcode tại Haravan. 

Bổ sung barcode cho sản phẩm đó.

Lazada Error <SKU> SELLER_SKU_NOT_FOUND

Sản phẩm chưa có trên hệ thống Lazada.

Bổ sung sản phẩm trên hệ thống Lazada.

The price is out of range, should between (0.50, 1.00)

Giá nằm ngoài phạm vi cho phép.

Kiểm tra điều khoản dịch vụ của Lazada.Đồng bộ đơn hàng Lazada về Haravan 

 

Khi có đơn mới trên sàn Lazada

- Sau khi kết nối Lazada thành công, mỗi khi có đơn hàng phát sinh tại Lazada sẽ được tự động đồng bộ về Haravan với kênh bán hàng là "Lazada".

 

- Trạng thái đơn hàng được đồng bộ từ Lazada sang Haravan với sự tương ứng sau:


Lazada

Haravan

Pending

Chưa giao hàng

Ready to ship

Chờ giao hàng

In transit

Đang giao hàng

Delivered

Đã giao hàng

Delivered failed

Hủy giao hàng

Khi đơn hoàn trả trên sàn Lazada

- Khi đơn hàng được hoàn trả trên Lazada , hệ thống sẽ cập nhật trạng thái thanh toán là Đã nhập trả hoặc Nhập trả một phần. 

-  Đơn hoàn trả được đồng bộ về Haravan chỉ ghi nhận số tiền hoàn trả nhưng không tự động nhập kho số lượng hoàn trả. Nhà bán hàng cần thực hiện thao tác Hoàn trả đơn hàng để hệ thống ghi nhận số lượng sản phẩm hoàn trả. Xem thêm hướng dẫn Hoàn trả đơn hàng


Đồng bộ thông tin khách hàng 

Hiện tại Haravan đang lưu thông tin khách hàng về từ đơn hàng trên Lazada với các thông tin như sau:

 • Họ tên khách hàng
 • Số điện thoại liên hệ
 • Địa chỉ giao hàng: Haravan không đồng bộ phường xã. 

Khi kết nối bán hàng với Lazada, hệ thống giữa Haravan và Lazada sẽ có sự luân chuyển về sản phẩm, đơn hàng và tồn kho theo các quy tắc đồng bộ của hai hệ thống.

Tùy vào nhu cầu thực tế mà Nhà bán hàng có thể thực hiện thiết lập cấu hình theo các tùy chỉnh được hỗ trợ.

 

Xác nhận đơn hàng từ Lazada:

Đối với các shop có kết nối với kênh bán hàng Lazada, đơn hàng phát sinh từ Lazada sẽ xuất hiện menu thao tác nhanh để xác nhận Sẵn sàng giao hàng hoặc Hủy đơn hàng.

 

Graphical user interface, application

Description automatically generated

 Lúc này, đơn hàng tại Haravan sẽ chuyển sang trại thái Chờ giao hàng, đơn hàng trên Lazada sẽ chuyển sang trạng thái Ready to ship.


Thiết lập cấu hình cập nhật:

Giá, số lượng:

Đây là cơ sở để đồng bộ từ Haravan sang Lazada. Nếu bỏ chọn thì thông số không được đồng bộ sang.

 • Giá
 • Số lượng

Nếu không chọn bất kỳ một lựa chọn nào thì sản phẩm sẽ không được đồng bộ.


Xử lý đơn hàng:

Nhà bán hàng có thể xử lý đơn hàng tại Haravan hoặc Lazada:

 • Trường hợp xử lý đơn hàng tại Haravanbạn sẽ xử lý đơn hàng phát sinh từ Lazada tại Haravan và trạng thái đơn hàng (bao gồm cả trạng thái vận chuyển) không được đồng bộ sang Lazada.
 • Trường hợp xử lý đơn hàng ngay tại Lazada, trạng thái đơn hàng sẽ được đồng bộ từ Lazada về Haravan.

Tự động nhập kho khi hủy đơn (nếu bạn không chọn Xử lý tại Haravan) 

Khi đơn hàng bị hủy trên Lazada, hệ thống Haravan sẽ tự động nhập kho sản phẩm trong đơn hàng. Khi vào đơn hàng Lazada bị hủy, bạn sẽ thấy dòng thông báo đã nhập kho sản phẩm trong mục lịch sử đơn hàng


Lưu ý |
 • Khi xử lý đơn hàng tại Haravan mà thao tác với nút Lazada (Sẵn sàng giao hàng, Hủy đơn hàng, In đơn hàng), thì các trạng thái này đồng bộ cho cả Lazada lẫn Haravan. 
 • Haravan khuyến khích nhà bán hàng xử lý đơn hàng tại Lazada vì Haravan chỉ hỗ trợ đồng bộ 1 chiều từ Lazada về Haravan.


Kho đồng bộ:

Kho đồng bộ bao gồm hai loại: 

 • Kho đồng bộ tồn kho
 • Kho đồng bộ đơn hàng

Kho đồng bộ được hệ thống mặc định là "Kho tổng" - tổng tất cả các kho. Kho đồng bộ này ảnh hưởng đến đồng bộ đơn hàng và đồng bộ sản phẩm.

♣ Về đồng bộ đơn hàng: căn cứ theo kho chọn trong Kho đồng bộ đơn hàng.

Khi một đơn hàng được đồng bộ từ Lazada về Haravan, các sản phẩm trong đơn hàng sẽ được cấn trừ tồn kho theo Kho được cấu hình.

♣ Về đồng bộ sản phẩm: căn cứ theo kho chọn trong Kho đồng bộ tồn kho.

Hệ thống Haravan cho phép điều chỉnh tỷ lệ tồn kho để đồng bộ qua Lazada. Ví dụ nhà bán hàng muốn đồng bộ qua Lazada:
 • 10 sản phẩm áo thun
 • 20 sản phẩm quần jeans 
 • 30 sản phẩm đầm qua

Nếu nhà bán hàng thiết lập tỉ lệ đồng bộ tồn là 80%, hệ thống sẽ đồng bộ:

 • 8 sản phẩm áo thun (80% của 10 sản phẩm)
 • 16 sản phẩm quần jeans (80% của 20 sản phẩm) 
 • 24 sản phẩm đầm qua sàn (80% của 30 sản phẩm) 

Và chỉ giữ lại 20% số tồn mỗi sản phẩm tại Haravan. Khi trên sàn đã bán hết số sản phẩm đồng bộ trước đó, hệ thống sẽ tiếp tục đồng bộ 80% lượng tồn còn lại trên hệ thống Haravan

Nếu chia tỉ lệ ra số lẻ, hệ thống sẽ tự làm tròn lên và đồng bộ qua sàn (Ví dụ: Sản phẩm đang có tồn là 7 sản phẩm, tỉ lệ đồng bộ 50%., hệ thống sẽ làm tròn 3,5 thành 4 sản phẩm)

 • Nếu sản phẩm có quản lý tồn kho:
  • Cho phép đặt hàng khi hết hàng
   • Sản phẩm đang có số lượng tồn kho lớn hơn 0: lấy đúng số lượng tồn kho.
   • Sản phẩm đang có số lượng tồn kho bé hơn hoặc bằng 0: lấy mặc định 100.000
  • Không cho phép đặt hàng khi hết hàng
   • Sản phẩm đang có số lượng tồn kho lớn hơn hoặc bằng 0: lấy đúng số lượng tồn kho.
   • Sản phẩm đang có số lượng tồn kho bé hơn 0: lấy số lượng là 0

Ngắt kết nối với Lazada

Để thực hiện ngắt kết nối với Lazada, nhà bán hàng thực hiện theo các bước:

1. Từ Trang quản trị Haravan > Lazada > Ngắt kết nối 

2. Trong cửa sổ cảnh báo, bạn xác nhận yêu cầu bằng cách nhấn chọn Ngắt kết nối.


Slider
Slider
Slider

Trang tổng quan hoạt động kinh doanh trên Lazada

Trang tổng quan sẽ tổng hợp các thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh trên sàn thương mại Lazada.Trang tổng quan sẽ bao gồm:


Báo cáo nhanh
Tổng hợp thông tin về tổng doanh thu và tổng số đơn hàng phát sinh trên sàn trong khoảng thời gian lọc báo cáo (đơn hàng thuộc tất cả trạng thái trừ trạng thái Hủy)

Đơn cần xử lý

Phân loại đơn hàng từ sàn theo các trạng thái:
 • Chờ xử lý: Đơn hàng không bị Hủy và có trạng thái vận chuyển là Chưa giao hàng
 • Chờ lấy hàng: Đơn hàng không bị Hủy và có trạng thái vận chuyển là Chưa giao hàng 
 • Đơn hủy: Đơn hàng có trạng thái đơn hàng là Hủy
 • Đang vận chuyển: Đơn hàng có trạng thái vận chuyển là Đang vận chuyển

Thông tin kết nối sàn

Thông tin về các gian hàng Lazada đã kết nối với Haravan
Đơn hàng
Biểu đồ mối tương quan giữa tổng số lượng đơn hàng phát sinh trên sàn và tổng doanh thu từ các đơn hàng đó (đơn hàng thuộc tất cả trạng thái trừ trạng thái Hủy)

Top 10 sản phẩm
Top các sản phẩm có giá trị bán cao nhất, số lượng bán cao nhất và bị hủy nhiều nhất trong khoảng thời gian lọc báo cáo
Phân tích kinh doanhBiểu đồ biểu thị doanh thu thuần và tổng lợi nhuận được tính trong khoảng thời gian lọc báo cáo 
 • Doanh thu thuần: Số tiền thu được do bán sản phẩm sau khi trừ toàn bộ các giảm giá. Doanh thu thuần được tính bằng công thức "Doanh thu (-) Giảm giá (-) Giảm giá KHTT"
 • Lợi nhuận thuần: Tổng lợi nhuận từ việc bán hàng. Tổng lợi nhuận = Doanh thu thuần (-) Tổng giá vốn  


Lưu ý:
Nếu dữ liệu trên đồ thị hiển thị không trùng khớp với nhau, nhà bán hàng vui lòng kiểm tra khoảng thời gian báo cáo của từng bảng đồ thị đã khớp với nhau chưa.