Để quét barcode, sản phẩm thêm được vào trong giỏ hàng, bạn cần đảm bảo hai điều kiện sau:

  1. Barcode có độ dài ít nhất 5 ký tự.
  2. Thời gian quét và đọc barcode dưới 0,4 giây (Lưu ý khi chọn mua máy quét barcode).


Tại Haravan, Nhà bán hàng có nhiều cách tạo và cập nhật barcode. Vui lòng tham khảo các bài viết sau: