Thiết lập tần suất đồng bộ hỗ trợ nhà bán hàng lựa chọn chế độ đồng bộ tồn kho từ Haravan qua sàn phù hợp với tình hình kinh doanh hiện tại của mình. 

MỤC LỤC


Giới thiệu các chế độ đồng bộ tồn kho

Haravan hỗ trợ hai chế độ đồng bộ:

  • Đồng bộ liên tục: liên tục đồng bộ tồn kho từ Haravan lên kênh bán. 

  • Đồng bộ định kỳ: nhà bán hàng chọn một thời gian nhất định để thực hiện đồng bộ tồn kho.

Haravan cũng phát triển thêm lựa chọn tắt tồn kho khi nhà bán hàng muốn dừng việc đồng bộ tồn kho. Với lựa chọn này, nhà bán có thể thiết lập thời gian tự động kích hoạt chế độ đồng bộ lại.


Hướng dẫn chọn chế độ đồng bộ tồn kho thích hợp:

  • Chế độ đồng bộ liên tục sẽ phù hợp với shop chưa có nhiều đơn hàng từ sàn hoặc mới bắt đầu mở bán trên kênh Shopee.

  • Chế độ đồng bộ định kỳ sẽ phù hợp với shop có số lượng đơn lớn mỗi ngày hoặc đang chạy chương trình khuyến mãi, flash sale trên kênh Shopee.


Hướng dẫn kết hợp chế độ đồng bộ tồn kho với tỉ lệ phân phối tồn kho trong một số tình huống cụ thể 

Việc kết hợp thiết lập tỉ lệ phân phối tồn kho với chế độ đồng bộ tồn kho sẽ giúp nhà bán hàng chủ động điều chỉnh số lượng tồn đáp ứng được nhu cầu bán hàng tùy theo từng thời điểm. 

Xem thêm hướng dẫn về điều chỉnh tỉ lệ phân phối tồn kho tại đây

Haravan sẽ đưa ra một số gợi ý kết hợp dựa trên một số tình huống thường gặp để nhà bán hàng có thể áp dụng thiết lập nhanh cho shop của mình. 


Trường hợp 1: Nhà bán hàng kinh doanh trên cả ba sàn và lượng đơn hàng trên sàn ít, không phát sinh liên tục trong khoảng thời gian ngắn


Nhà bán hàng lập kho riêng cho từng sànChọn chế độ đồng bộ tồn kho liên tục kết hợp tỷ lệ phân phối tồn kho lên từng sàn từ 70 đến 80%. 
Nhà bán hàng dùng 1 kho chung cho các sànChọn chế độ đồng bộ tồn kho liên tục và điều chỉnh tỉ lệ đồng bộ xuống tầm 50 đến 60%.


Trường hợp 2: Nhà bán hàng kinh doanh trên cả ba sàn và lượng đơn hàng trên sàn nhiều, đơn hàng phát sinh liên tục.Nhà bán hàng lập kho riêng cho từng sàn
Chọn chế độ đồng bộ định kỳ kết hợp tỷ lệ phân phối tồn kho 80% ( khuyên dùng)
Nhà bán hàng dùng 1 kho chung cho các sàn
Chọn chế độ đồng bộ định kỳ kết hợp tỷ lệ phân phối tồn kho dựa theo sức bán của các sàn.

Ví dụ: 

  • Shopee bán nhiều - thiết lập tỉ lệ phân phối tồn là 60% cho kho Shopee   

  • Lazada bán trung bình - thiết lập tỉ lệ phân phối tồn là 30% cho kho Lazada

  • Tiki bán ít - thiết lập tỉ lệ phân phối tồn là 10% cho kho Tiki              

Tổng phân bổ cho các sàn nên bằng 100%Trường hợp 3: Các sàn đang có chương trình khuyến mãi nên rất dễ xảy ra hiện tượng âm tồn do sản phẩm được bán ra liên tục. Trong trường hợp này, nhà bán hàng có thể điều chỉnh tổn kho đồng bộ lên sàn trước và tắt đồng bộ ở sàn đang có chương trình khuyến mãi.