Cấu hình chung cho phép người bán thiết lập các thông tin cơ bản của cửa hàng và Địa chỉ bán hàng cho phép tạo địa chỉ bán hàng (một hoặc nhiều địa chỉ) nhằm phục vụ cho việc kinh doanh tại cửa hàng và việc giao nhận hàng giữa người bán và nhà vận chuyển. 


Nội dung


1) Các thông tin về cấu hình chung


GIAO DIỆN


Ý NGHĨA

Địa chỉ cửa hàng

Địa chỉ này sẽ xuất hiện trên hóa đơn của người bán và sẽ được sử dụng để tính toán mức giá vận chuyển của người bán.


Thông tin cửa hàng


Tên cửa hàng xuất hiện trên cửa hàng của người bán. Thẻ tiêu đề và thẻ mô tả giúp xác định cửa hàng của người bán xuất hiện trên công cụ tìm kiếm.


Tiêu chuẩn & Định dạng


Các tiêu chuẩn và các định dạng được sử dụng để tính toán những thứ như giá cả sản phẩm, trọng lượng vận chuyển và thời gian đơn hàng được đặt.