Cấu hình chung cho phép người bán thiết lập các thông tin cơ bản của cửa hàng và Địa chỉ bán hàng cho phép tạo địa chỉ bán hàng (một hoặc nhiều địa chỉ) nhằm phục vụ cho việc kinh doanh tại cửa hàng và việc giao nhận hàng giữa người bán và nhà vận chuyển. 


Nội dung


1) Các thông tin về cấu hình chung


GIAO DIỆN


Ý NGHĨA

Địa chỉ cửa hàng

Địa chỉ này sẽ xuất hiện trên hóa đơn của người bán và sẽ được sử dụng để tính toán mức giá vận chuyển của người bán.


Thông tin cửa hàng


Tên cửa hàng xuất hiện trên cửa hàng của người bán. Thẻ tiêu đề và thẻ mô tả giúp xác định cửa hàng của người bán xuất hiện trên công cụ tìm kiếm.


Tiêu chuẩn & Định dạng


Các tiêu chuẩn và các định dạng được sử dụng để tính toán những thứ như giá cả sản phẩm, trọng lượng vận chuyển và thời gian đơn hàng được đặt.


2) Cách thiết lập cấu hình chung 

 1. Truy cập vào admin Haravan, mục Cấu hình.
 2. Chọn Cấu hình chung.
 3. Điền các thông tin liên quan đến cửa hàng và thiết lập tiêu chuẩn, định dạng.
 4. Bấm Lưu.
Slider
Slider
Slider
Slider


3) Địa chỉ bán hàng


Ở cấu hình địa chỉ, người bán được khuyến khích nhập tất cả danh sách các chuỗi cửa hàng chính, chi nhánh,...

 

Giao diện

Ý nghĩa

Tồn kho không khả dụng

Dùng để lưu trữ hàng hoá bị lỗi, hỏng hóc không bán được. Hàng hoá lưu trữ trong kho này không được hệ thống sử dụng để bán trên tất cả các kênh bán hàng.


4) Quản lý tồn kho

 1. Truy cập vào admin Haravan, mục Cấu hình.
 2. Chọn Địa chỉ.
 3. Ở phần Quản lý tồn kho, chọn Cơ bản hoặc Nâng cao.
 4. Bấm Tôi đồng ý sau khi bạn đã đọc kỹ hướng dẫn.
Slider
Slider
Slider
Slider5)Thêm địa chỉ bán hàng mặc định

 1. Truy cập vào admin Haravan, mục Cấu hình.
 2. Chọn Địa chỉ.
 3. Ở dưới phần tên, bấm Địa điểm mặc định.
 4. Điền các thông tin liên quan.
 5. Bấm Lưu.
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider6) Thêm địa chỉ bán hàng mặc định trên Hararetail

 1. Truy cập vào admin Hararetail, chọn Bán hàng.
 2. Chọn Đổi chi nhánh bán hàng.
 3. Bấm Thêm chi nhánh.
 4. Ở dưới phần tên, bấm Địa điểm mặc định.
 5. Điền các thông tin liên quan.
 6. Bấm Lưu.
   
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider


 

7) Tạo địa chỉ mới (nếu người bán có nhiều cửa hàng)

 1. Truy cập vào admin Haravan, mục Cấu hình.
 2. Chọn Địa chỉ.
 3. Bấm Tạo địa chỉ mới.
 4. Điền các thông tin liên quan.
 5. Bấm Lưu.
Slider
Slider
Slider
Slider8) Tạo địa chỉ mới trên Hararetail

 1. Truy cập vào admin Hararetail, chọn Bán hàng.
 2. Chọn Đổi chi nhánh bán hàng.
 3. Bấm Thêm chi nhánh.
 4. Bấm Tạo địa chỉ mới.
 5. Điền các thông tin liên quan.
 6. Bấm Lưu.
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider