Footer được hiểu là các cột nằm cuối một trang website. Các cột này thể hiện phương châm, sứ mệnh, chính sách, cách thức hoạt động  .. của website đó cùng cách thức tương tác với khách hàng (hướng dẫn, mạng xã hội,...)


Footer vẫn thể hiện dù người dùng truy cập các lớp trang trong website đó. Footer phải được thống nhất ngay từ đầu và không nên thường xuyên thay đổi (gây cảm giác mất chuyên nghiệp). Cho nên, đó là những mục quan trọng mà Nhà bán hàng cần lưu ý và thể hiện khi tạo một website Thương mại điện tử.

Khi tạo website thông qua hệ thống Haravan, Nhà bán hàng sẽ được cung cấp một bộ dữ liệu mẫu nhằm giúp Nhà bán hàng dễ dàng hình dung và có cái nhìn trực quan cho website. Tuy nhiên, để bắt đầu hoạt động kinh doanh, Nhà bán hàng cần phải thay đổi các thông tin trên Footer cho phù hợp với Nhà bán hàng.


Làm thế nào để thay đổi thông tin Footer?


Để thực hiện thay đổi thông tin trên Footer, Nhà bán hàng làm như sau:

  1. Trong Trang quản trị → WebsiteGiao diện.
  2. Chọn giao diện bạn đang sử dụng và nhấp chọn Thiết lập theme.
  3. Nhấp vào phần Trang chủ.
  4. Trong mỗi giao diện khác nhau sẽ có cấu trúc cho phần Footer khác nhau. Bạn nhấp vào mục cần thay đổi rồi tùy chỉnh theo mong muốn.
  5. Nhấp chọn Lưu hoàn tất.


Mách nhỏ:
  • Phần Footer thể hiện qua các cột cột Footer số 1, 2, 3,.. hoặc thể hiện dưới đề mục là cột Cuối trang.


Một số ví dụ về footer


Mỗi giao diện có cách bố cục cũng như cách thiết lập, hiệu chỉnh khác nhau. Để giúp bạn dễ hình dung về vị trí của các cột Footer trong từng giao diện, hãy xem một số ví dụ.


  • Nội dung Footer nằm gọn trong cột Cuối trang/ Footer.  • Nội dung Footer chia theo các cột Footer được đánh số theo từng nội dung.  • Nội dung Footer phân theo nhiều mục riêng biệt.