Khi bạn tạo mới sản phẩm nhưng hệ thống báo không được thì có thể do một trong các nguyên do sau:

1. Quên điền tên sản phẩm.
Tên sản phẩm là trường thông tin bắt buộc. Nếu bạn quên, hệ thống không cho phép tạo sản phẩm mới.

2. Xóa hết các biến thể sản phẩm.
Hệ thống yêu cầu sản phẩm có tối thiểu một biến thể.
Nếu là không có phiên bản thì sản phẩm có Thuộc tính là Tiêu đề và Phiên bản là Default Tittle.
Bạn vui lòng xem chi tiết tại đây.


3. Trong Chỉnh sửa SEO có chứa kí tự đặc biệt.
Bạn cần đảm bảo rằng nội dung trong SEO (tiêu đề trang, mô tả trang, đường dẫn) không được chứa ký tự đặc biệt.

4. Mô tả sản phẩm vượt quá 256000 ký tự: hệ thống sẽ đếm kí tự HTML của mô tả sản phẩm, nếu vượt quá giới hạn 256000 sẽ không thể tạo sản phẩm thành công.


Giải pháp:

  • Xóa bớt nội dung mô tả
  • Hình ảnh trong bài viết nên thực hiện thao tác chèn hình ảnh, thay vì copy từ tài liệu bên ngoài hoặc website khác. Xem hướng dẫn Hình ảnh sản phẩm