Bước 1: Khi bạn quên mật khẩu vào Trang quản trị Haravan, hãy nhấp vào Quên mật khẩu và nhập email đặt lại mật khẩu.  

Bước 2: Hệ thống sẽ gửi mail đặt mật khẩu mới đến email bạn đã nhập với tiêu đề Haravan - Khôi phục mật khẩu. Để xem email, bạn bấm vào dấu ba chấm và chọn Khôi phục mật khẩu.

Lưu ý:
Nếu có nhiều mail khôi phục mật khẩu, bạn hãy kiểm tra email mới nhất (kiểm tra thời gian gửi mail). 

Bước 3: Nhập mật khẩu mới và chọn Xác nhận.


Trường hợp nhà bán hàng bấm vào link và nhận được thông báo Token không hợp lệ, bạn thực hiện lại bước 1 Chọn quên mật khẩubấm vào nút ba chấm ở email mới nhất của luồng thay đổi mật khẩu.


NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Tại sao không phân quyền tài khoản trên Trang quản trị được ?

Tổng quan về bảo mật hai lớp