Vì tồn kho nâng cao, bạn phải tạo Phiếu Điều chỉnh/Điều chuyểnthì mới cập nhật được số lượng tồn kho.


Để cập nhật tồn kho, bạn vào Quản lý tồn kho ➨  Điều chỉnh/Điều chỉnh ➨Tạo điều chỉnh/điều chuyển.


Bạn vui lòng xem bài hướng dẫn chi tiết: