Với tồn kho nâng cao, tăng/giảm số lượng trong 1 kho được thực hiện bằng các Điều chỉnh. Tác vụ này giúp người bán: 

 • Điều chỉnh số lượng chênh lệch với thực tế. 

 • Điều chỉnh số sản phẩm hư hỏng, hao hụt, hết hạn.

 • Sản phẩm khuyến mãi gây chênh lệch. 

 • Sản phẩm mới hay sản xuất thêm. 

 • Điều chỉnh giá vốn. 


Nội dung


1) Danh sách, tìm kiếm & lọc phiếu điều chỉnh

Sau khi tạo phiếu điều chỉnh, giao diện trang Điều chỉnh của Quản lý tồn kho sẽ hiển thị Danh sách thông tin các phiếu: Mã - Ngày tạo - Kho - Lý do - Số lượng - Tổng tiền. Người bán có thể Tìm kiếm phiếu điều chỉnh theo các tiêu chí: 

 • Mã phiếu điều chỉnh 

 • Nhãn 

 • Tên sản phẩm được điều chỉnh


Để tìm kiếm nhanh hơn, người bán có thể Lọc điều chỉnh với những tiêu chí có sẵn như: Kho, lý do.

note

Lưu ý | 

 • Người bán chỉ có thể điều chỉnh được cho sản phẩm Có quản lý tồn kho.
 • Nếu sản phẩm có nhiều biến thể, việc điều chỉnh là áp dụng cho từng biến thể.
 • Số lượng và Giá có thể là âm hoặc dương.
 • KHÔNG THỂ XÓA được phiếu. 


2) Tạo phiếu điều chỉnh 

1. Trong admin Haravan, mục Quản lý tồn kho > Chọn Điều chỉnh > Chọn Tạo điều chỉnh. 

2. Bạn thực hiện điền những thông tin trong Phiếu điều chỉnh:

 • Sản phẩm: Tên sản phẩm muốn điều chỉnh.

 • Thông tin ghi chú: Ghi chú cho sản phẩm nếu có.

 • Kho: Trường thông tin Bắt buộc, ảnh hưởng lớn đến việc xuất, nhập hàng. 

 • Lý do: Trường thông tin Bắt buộc, chọn lý do từ menu xổ xuống.

 • Nhãn: Giúp thuận tiện khi tìm kiếm hay lọc phiếu.

 • Số lượng: Số lượng cần điều chỉnh
 • Giá: Chỉ thay đổi thông tin này khi bạn thực hiện điều chỉnh giá vốn. Xem hướng dẫn Điều chỉnh giá vốn tại đây

3. Chọn Lưu. Sự khác biệt giữa Nhập file kiểm kho và Nhập file dữ liệu:

 • Nhập file kiểm kho sẽ so sánh chênh lệch và ghi đè lên tồn kho của sản phẩm; cần xác định số lượng tồn kho thực tế trước khi nhập file.
  • File kiểm kho không chấp nhận giá trị âm.
  • File kiểm kho không nhận điều chỉnh giá vốn.
 • Nhập file dữ liệu sẽ cộng thêm số tồn kho vào số tồn hiện tại. Nhà bán hàng có thể thực hiện điều chỉnh cả số âm và dương, cũng như điều chỉnh giá vốn. 


Xem hướng dẫn Nhập file dữ liệu tại đây.


Ngoài ra, nhà bán hàng còn có thể điều chỉnh giá vốn bằng cách Tạo điều chỉnh trực tiếp hoặc Nhập file dữ liệu. Xem hướng dẫn Điều chỉnh giá vốn tại đây


Xem tiếp: