Vì gói Omnichannel phải tạo Phiếu Điều chỉnh/Mua hàng thì mới cập nhật được số lượng tồn kho.


Để cập nhật tồn kho, bạn vào Tồn kho ➨  Điều chỉnh/Mua hàng ➨Tạo điều chỉnh/mua hàng.


Bạn vui lòng xem bài hướng dẫn chi tiết: