Mục File trong Cấu hình hỗ trợ bạn tải các file hình ảnh, Word, Excel,..


Việc tải hình lên đây giúp bạn thuận tiện hơn trong việc lấy liên kết hình ảnh (khi import sản phẩm,..) hay khi cần chèn hình vào mô tả sản phẩm, bài viết, trang nội dung,..


Việc tài file lên mục “File” cũng hỗ trợ bạn lưu trữ, phòng khi máy tính bị mất dữ liệu.


Lưu ý: Dung lượng file tải lên không quá 20MB