Thẻ ALT là một phần quan trọng trong mô tả sản phẩm của bạn. Nếu một hình ảnh không thể hiển thị vì bất kỳ lý do nào đó, thẻ ALT sẽ được hiển thị thay thế. Vì vậy, bạn nên sử dụng thẻ ALT ngắn gọn nhưng giàu tính miêu tả. Việc thêm vào thẻ ALT cũng giúp tăng cường SEO cho website của bạn.

Rất dễ dàng để thêm thẻ ALT vào các hình ảnh sản phẩm của bạn, chỉ cần làm theo các bước đơn giản sau:

1. Trong phần quản trị Haravan của bạn, nhấp chuột vào Sản phẩm:
2. Nhấp chuột vào tên của sản phẩm mà bạn muốn chỉnh sửa.
3. Kéo xuống phần Ảnh. Tìm và nhấp chuột vào nút ALT nằm ở ngay bên dưới hình ảnh mà bạn muốn thêm thẻ ALT.

4. Thêm hoặc chỉnh sửa thẻ ALT trong ô nhập nội dung.

5. Nhấp chuột vào nút Lưu để lưu lại.