Hệ thống Haravan hỗ trợ Nhà bán hàng thực hiện thiết lập thay đổi định dạng về Múi giờ, số/ngày tháng, Tiền tệ, định dạng mã đơn hàng,..

Khi cần thay đổi các thông số này, Nhà bán hàng thực hiện: 

 • Từ Trang quản trị → Cấu hình → Cấu hình chung.

 • Nhà bán hàng vào mục Tiêu chuẩn & Định dạng.

 • Nhà bán hàng tiến hành thay đổi các thông số tùy ý: 

  • Múi giờ: Nhà bán hàng chọn múi giờ cho hệ thống cửa hàng. Mặc định của Việt Nam là GMT+7.

  • Chọn định dạng số/ ngày tháng theo: có 2 cách hiện thị là Vietnam hoặc USA.

  • Tiền tệ: Nhà bán hàng có thể chọn giữa 2 loại tiền là VND hoặc USD.

  • Thay đổi định dạng: Mục này hỗ trợ Nhà bán hàng thay đổi định dạng cho mục Tiền tệ.
   Để thực hiện, Nhà bán hàng nhấp vào 
   Thay đổi định dạng.

Ở mục 2 Đơn vị tiền tệ Nhà bán hàng có thể chọn hình thức hiển thị là {{amount}} và {{amount_no_decimals}}. Nhà bán hàng chọn thay đổi thành {{amount_no_decimals}} nếu không muốn hiển thị.
4. Sau khi cài đặt xong, Nhà bán hàng nhấp Lưu để hệ thống cập nhật các thay đổi.