Bulk Discount Plus là ứng dụng hỗ trợ tạo khuyến mãi hàng loạt nhanh chóng và dễ dàng, giúp nhà bán tiết kiệm thời gian thao tác và quản lý khuyến mãi trở nên hiệu quả.

Tính năng nổi bật:

 • Thao tác nhập file tạo khuyến mãi đơn giản, tinh gọn
 • Cho phép tạo các loại khuyến mãi hiện có trên trang quản trị MyHaravan
 • Xóa hàng loạt các mã khuyến mãi/chương trình khuyến mãi đã tạo trước trên trang quản trị MyHaravan
 • Hỗ trợ xuất hàng loạt các mã khuyến mãi/chương trình khuyến mãi theo bộ lọc 
Lưu ý:
Ứng dụng chưa hỗ trợ tạo khuyến mãi khung giờ vàng (FlashSale) hàng loạt

Nội dung


Hướng dẫn cài đặt ứng dụng Bulk Discount Plus

1. Nhà bán hàng truy cập vào trang ứng dụng Bulk Discount Plus

2. Chọn Cài đặt ứng dụng

3. Hệ thống hiển thị thông tin admin shop cần kết nối Bulk Discount Plus và Nhà bán hàng chọn vào Admin cần cài đặt app.

4. Hệ thống hiển thị popup kết nối ứng dụng Bulk Discount Plus, Nhà bán hàng chọn Đồng ý

Khi ứng dụng được cài đặt thành công, hệ thống tự động điều hướng về trang ứng dụng Bulk Discount Plus


5. Sau khi cài đặt, Nhà bán hàng truy cập vào Trang quản trị -> Ứng dụng -> Bulk Discount Plus để thao tác với ứng dụng.


Hướng dẫn tạo khuyến mãi hàng loạt theo file mẫu

Các bước để thực hiện tạo khuyến mãi hàng loạt theo file mẫu:

Bước 1: Tải file mẫu từ ứng dụng Bulk Discount Plus

Bước 2: Nhập thông tin trên file mẫu theo hướng dẫn

Bước 3: Tải file lên ứng dụng 

 • Tải file mẫtừ ứng dụng Bulk Discount Plus 

1. Tại trang chủ ứng dụng, bạn chọn Nhập khuyến mãi -> chọn Tải file mẫu về máy

2. Chọn Mã khuyến mãi hoặc Chương trình khuyến mãi chọn loại khuyến mãi muốn tạo -> File mẫu sẽ được tải về máy 

 • Nhập thông tin trên file mẫu theo hướng dẫn 

Nhà bán hàng mở file mẫu và thực hiện nhập thông tin theo bài hướng dẫn bên dưới -> Lưu lại file đã chỉnh sửa

Xem Hướng dẫn nhập file mẫu tạo mã khuyến mãi tại đây

Xem Hướng dẫn nhập file mẫu tạo chương trình khuyến mãi tại đây

Lưu ý:
 • File giới hạn tối đa 20.000 dòng
 • Mỗi khuyến mãi được áp dụng tối đa cho 100 sản phẩm hoặc 100 biến thể 
 • Tải file lên ứng dụng

1. Tại trang quản trị ứng dụng, bạn chọn Nhập khuyến mãi -> chọn Chọn file 

2. Chọn file đã chỉnh sửa ở bước 1 và chọn Nhập


Lưu ý: 
Lựa chọn “Áp dụng khuyến mãi cho tất cả biến thể trùng SKU” sẽ cho phép bạn áp dụng khuyến mãi đối với tất cả các biến thể bị trùng SKU.
Trường hợp không chọn, trường hợp hệ thống tìm thấy SKU bị trùng sẽ trả về lỗi.			

Kết quả tạo khuyến mãi sẽ được gửi về email bạn đang sử dụng để đăng nhập vào trang quản trị MyHaravan. 

 • Nếu file không có lỗi, nội dung mail thông báo sẽ có nội dung "Hệ thống đã hoàn tất quá trình nhập dữ liệu từ yêu cầu Nhập mã khuyến mãi"
 • Nếu có lỗi trên file nhập, email sẽ thông báo "Hệ thống đã hoàn tất xử lý yêu cầu Nhập mã khuyến mãi, vui lòng đăng nhập vào ứng dụng và tải về file lỗi để kiểm tra". Bạn bấm vào chữ "ứng dụng" và chọn vào Tải file lỗi 

Một cách khác để tạo khuyến mãi hàng loạt

Một mẹo để nhà bán nhập thông tin nhanh hơn là bạn có thể lọc các khuyến mãi đã tạo trước đó và xuất file thông tin. Sau đó, bạn chỉ cần thay đổi một số thông tin trên khuyến mãi cũ để tạo thành khuyến mãi mới. Các bước thực hiện như sau:

1. Tại mục Khuyến mãi, nhà bán chọn Thêm điều kiện lọcchọn điều kiện 

 • Hình thức khuyến mãi: Mã khuyến mãi hoặc Chương trình khuyến mãi
 • Loại khuyến mãi: Giảm giá sản phẩ, giảm giá đơn hàng, giảm giá vận chuyển hoặc đồng giá

2. Chọn Lưu bộ lọc -> Đặt tên cho bộ lọc để bước sau có thể xuất file

3. Tại trang ứng dụng Bulk Discount Plus, bạn chọn Xuất khuyến mãi -> chọn Mã hoặc chương trình khuyến mãi

4. Chọn bộ lọc bạn vừa tạo -> Chọn Xuất khuyến mãi

6. File sẽ được tải về dưới dạng file nén, bạn thực hiện giải nén file khuyến mãi. Trên file, dựa trên thông tin khuyến mãi đã tạo , bạn thay đổi thông tin để tạo thành khuyến mãi mới (như ngày bắt đầu/kết thúc, áp dụng cho sản phẩm/nhóm sản phẩm/biến thể,....)

7. Sau khi nhập file xong, bạn trở lại trang ứng dụng và chọn Nhập khuyến mãi -> Chọn File -> chọn File vừa chỉnh sửa -> chọn Nhập


Hướng dẫn xuất file khuyến mãi

Trước khi xuất file khuyến mãi, bạn cần thực hiện lọc và lưu bộ lọc khuyến mãi. Thao tác này nhằm giúp bạn chọn lọc các khuyến mãi cần xuất theo nhu cầu của bạn, thay vì tải tất cả khuyến mãi hiện có trên hệ thống

1. Tại trang Khuyến mãi, bạn chọn Thêm bộ lọc chọn các điều kiện lọc (ví dụ: Hình thức khuyến mãi là Mã khuyến mãi; tình trạng Ngừng khuyến mãi và tạo trước ngày 01/10/2023)

Gợi ý:
Để xuất thông tin được chi tiết hơn, bạn nên lọc thêm Hình thức khuyến mãi là Chương trình khuyến mãi hoặc Mã khuyến mãi 2. Chọn Lưu bộ lọcđặt tên cho nhóm khuyến mãi này -> Chọn Lưu

3. Sau khi đã lọc và lưu bộ lọc khuyến mãi, bạn quay lại giao diện ứng dụng, bạn chọn Xuất khuyến mãi -> Chọn Mã khuyến mãi hoặc Chương trình khuyến mãi 

4. Chọn bộ lọc khuyến mãi đã tạo -> Chọn Xuất khuyến mãi5. Thao tác xuất file sẽ được ghi nhận trong danh sách xử lý ở bên dưới. Sau khi quá trình xuất file hoàn tất, bạn chọn nút tải xuống bên cạnh trạng thái Hoàn tất6. File khuyến mãi sẽ được tải về máy bạn dưới dạng file nén, bạn cần giải nén file zip đã tải xuống. 

Mỗi khuyến mãi sẽ được chia theo từng thư mục thuộc Loại khuyến mãi bao gồm:

 • ProductDiscount: Giảm giá sản phẩm
 • OrderDiscount: Giảm giá đơn hàng
 • FreeShipping: Giảm giá vận chuyển
 • FlatPrice: Đồng giá

7. Bạn vào từng thư mục để xem file khuyến mãi đã được tải về. Nếu muốn lưu lại file khuyến mãi trong tệp file nén vào thư mục riêng, bạn cần thực hiện giải nén Một vài lưu ý khi xuất file khuyến mãi

												
Trường hợp xuất Kết quả
 • Tại ứng dụng chọn xuất mã khuyến mãi
 • Bộ lọc Omni tồn tại cả chương trình khuyến mãi và mã khuyến mãi
 • Hệ thống chỉ xuất đúng mã khuyến mãi
 • Tại ứng dụng chọn xuất mã khuyến mãi
 • Bộ lọc Omni không tồn tại mã khuyến mãi
 • Hệ thống gửi email thông báo kết quả không tìm thấy dữ liệu

Hướng dẫn xóa khuyến mãi hàng loạt

1. Tại trang ứng dụng, bạn chọn Xóa khuyến mãi -> chọn Tải file mẫu về máy -> chọn Mã khuyến mãi (nếu muốn xóa mã khuyến mãi) hoặc chương trình khuyến mãi (nếu muốn xóa chương trình khuyến mãi)

2.  Trên file mẫu, bạn nhập mã khuyến mãi hoặc ID chương trình khuyến mãi cần xóa

Gợi ý:
 • Để lấy thông tin ID chương trình khuyến mãi hoặc mã khuyến mãi hàng loạt, bạn thực hiện thao tác lọc khuyến mãi cần xóa và xuất file khuyến mãi ở trên

 • Chương trình khuyến mãi và mã khuyến mãi sẽ được phân theo loại khuyến mãi khi xuất file, mỗi loại sẽ có 1 file riêng. Do đó, nếu bạn không lọc loại khuyến mãi trước khi xuất file, bạn cần tổng hợp khuyến mãi từ các file riêng


2. Sau khi nhập file xong, bạn vào lại ứng dụng -> chọn Xóa khuyến mãi -> chọn Chọn file -> chọn file xóa đã nhập thông tin

3. Chọn Xóa 

Kết quả xóa khuyến mãi sẽ được ghi nhận trong danh sách xử lýHướng dẫn lấy ID sản phẩm/ nhóm sản phẩm/khách hàng/nhóm khách hàng/chi nhánh

Thông tin ID sẽ rất cần thiết khi nhập file tạo khuyến mãi, vì đây là thông tin để hệ thống nhận định được chính xác sản phẩm/nhóm sản phẩm/khách hàng/nhóm khách hàng đươc áp dụng khuyến mãi


Lưu ý: Hiện tại Haravan chưa hỗ trợ xuất file ID sản phẩm/nhóm sản phẩm/khách hàng/nhóm khách hàng nên bạn cần thực hiện thu thập thủ công 
 • ID sản phẩm: Khi truy cập vào trang chi tiết sản phẩm trên trang quản trị, nhà bán sẽ thấy một dãy số trên đường dẫn (URL), đó chính là ID sản phẩm

 • ID nhóm sản phẩm: Cũng tương tự như ID sản phẩm, dãy số trên đường dẫn khi truy cập vào trang chi tiết nhóm sản phẩm chính là ID nhóm sản phẩm

 • ID khách hàng: Dãy số trên đường dẫn khi truy cập vào trang chi tiết khách hàng chính là ID của khách hàng đó

 • ID nhóm khách hàng: Dãy số trên đường dẫn khi bạn chọn vào nhóm khách hàng đã lưu trên danh sách khách hàng là ID của nhóm khách hàng đó

 • ID chi nhánh: Dãy số trên đường dẫn khi bạn chọn vào chi nhánh trong mục Cấu hình -> Địa chỉ và kho hàng là ID của chi nhánh đó