Báo cáo khuyến mãi được sử dụng để đánh giá và thông báo về hiệu quả của hoạt động của từng chương trình khuyến mãi hoặc mã khuyến mãi. Tính năng này sẽ ghi lại và phân tích các kết quả đạt được từ khuyến mãi, từ đó giúp nhà bán hàng hiểu rõ hơn về hiệu suất tiếp thị và đưa ra các điều chỉnh và cải tiến hiệu quả cho những chiến dịch khuyến mãi sau

Báo cáo này sẽ hỗ trợ nhà bán hàng xem số liệu doanh thu theo từng chương trình hoặc mã khuyến mãi.

Nội dung


Tìm kiếm và xem báo cáo

Để xem báo cáo Khuyến mãi, nhà bán vào mục Báo cáo -> chọn Danh sách báo cáo -> chọn Bán hàngchọn Chi tiết khuyến mãi


Gợi ý:
Nhà bán có thể tìm kiếm báo cáo với từ khóa Chi tiết khuyến mãi để tìm kiếm nhanh hơn


Giải thích thuật ngữ

Lưu ý:
Các chỉ số trên báo cáo khuyến mãi chỉ được tính dựa theo CTKM hoặc Mã km đang lọc xem

Tên chỉ số

Giải thích

Đơn hàng

Tổng số lượng đơn hàng có áp dụng khuyến mãi

Doanh thu

Tổng tiền sẽ thu được do bán sản phẩm. 

Doanh thu = Số lượng sản phẩm đã bán có áp dụng khuyến mãi (x) Giá bán trước giảm giá

Giá trị khuyến mãi

Tổng số tiền giảm giá của khuyến mãi ngoại trừ chương trình "Khách hàng thân thiết"

Giảm giá KHTT

Tiền khuyến mãi Khách hàng thân thiết

Doanh thu thuần

Số tiền thu được do bán sản phẩm sau khi trừ toàn bộ các giảm giá. 

Doanh thu thuần = Doanh thu (-) Giá trị khuyến mãi của Mã Km hoặc CTKM đang lọc (-) Giảm giá KHTT


Giá trị trung bình đơn hàng

Tổng doanh thu/ Tổng số lượng đơn hàng

% giảm giá trên doanh thu

Phần trăm giá trị khuyến mãi trên doanh thu

% giảm giá = (Tổng giá trị khuyến mãi/ Doanh thu) * 100


Sản phẩm trung bình đơn hàng

Tổng số lượng sản phẩm / Tổng số lượng đơn hàng

Sản phẩm

Tổng số lượng sản phẩm bán được trong các đơn có áp dụng khuyến mãi (Chỉ chứa sản phẩm áp dụng khuyến mãi)

Khách hàng

Tổng số lượng khách hàng riêng biệt đã sử dụng khuyến mãiHướng dẫn xem báo cáo theo chương trình khuyến mãi hoặc mã khuyến mãi

Để xem báo cáo khuyến mãi theo chương trình khuyến mãi hoặc mã khuyến mãi, bạn thực hiện:

1. Nhà bán hàng thực hiện nhập mã khuyến mãi hoặc chương trình khuyến mãi muốn xem báo cáo 

2. Lọc khoảng thời gian 

 • Lọc theo khoảng thời gian sẵn có

 • Lọc báo cáo theo khoảng thời gian tự chọn


3. Tính năng so sánh sẽ hỗ trợ nhà bán hàng xem các chỉ số bán hàng trong thời gian lọc báo cáo so với kỳ trước, năm trước

 • Không so sánh: Biểu đồ chỉ hiển thị số liệu trong khoảng thời gian lọc báo cáo

 • Kỳ trước: So sánh chỉ số trong khoảng thời gian lọc báo cáo với dữ liệu cùng kỳ trước đó. Ví dụ nhà bán hàng đang lọc xem báo cáo từ ngày 01/06 đến ngày 15/06, thời gian kỳ trước đó sẽ từ ngày 17/05 đến 3105

 • Năm trước: So sánh chỉ số trong khoảng thời gian lọc báo cáo với dữ liệu năm trước

 • Tùy chọn: Tùy chọn thiết lập khoảng thời gian so sánh

4. Nhà bán hàng có thể thêm các điều kiện lọc như kênh bán hàng, UTM, nguồn lưu lượng của đơn hàng để xem chi tiết

Ví dụ nhà bán hàng muốn xem dữ liệu của kênh bán hàng POS, nhà bán hàng thực hiện lọc thêm điều kiện là Kênh bán hàng là POS


Lưu ý: Báo cáo chỉ ghi nhận đơn hàng mớikhông ghi nhận đơn đặt lại


5. Thêm thông tin vào báo cáo bằng cách Chọn cột -> chọn Thêm ở mục nhóm theo. 

Ví dụ: Nhà bán hàng muốn xem đơn hàng theo các kênh bán hàng, nhà bán hàng vào Chọn cột -> chọn Thêm tại mục Nhóm theo -> chọn Kênh bán hàng

Dữ liệu báo cáo sẽ sẽ hiển thị các đơn hàng đến từ kênh bán hàng nào

6. Vào mục Chọn cột -> chọn Thêm ở mục Chỉ số để thêm các chỉ số trên báo cáo. Các chỉ số bao gồm:

 • Đơn hàng

 • Doanh thu

 • Giá trị khuyến mãi

 • Giảm giá KHTT

 • Doanh thu thuần 

 • Giá trị trung bình 

 • % giảm giá / doanh thu

 • Sản phẩm

 • Sản phẩm trung bình đơn hàng

 • Khách hàng

Ví dụ nhà bán hàng muốn thêm chỉ số Giá trị trung bình đơn hàng và % giảm giá trên doanh thu. Bạn chọn Chọn cột -> chọn Thêm tại mục Chỉ số 

Thêm chỉ số Giá trị trung bình đơn hàng và % giảm giá trên doanh thu

Các chỉ số được chọn sẽ hiển thị trên báo cáoGợi ý:
Nhà bán hàng có thể thực hiện thay đổi vị trí của các cột thông tin để thông tin được sắp xếp hợp lý hơn, tạo ra sự thuận tiện trong việc đọc và hiểu thông tin trong báo cáo. 
Để sắp xếp vị trí cột thông tin, nhà bán hàng thực hiện vào mục Chọn cột -> Nhấn giữ biểu tượng tùy chọn bên cạnh cột thông tin muốn thay đổi vị trí -> Giữ chuột vào kéo đến vị trí muốn hiển thị


Tùy chỉnh hiển thị biểu đồ

Biểu đồ sẽ mặc định lấy doanh thu làm trục tung (trục dọc) và trục hoành (trục ngang) mặc định là khoảng thời gian lọc báo cáo. 

Nhà bán hàng có thể chọn chỉ số khác làm trục tung (trục dọc) bằng cách vào Chọn cột -> tại mục Chỉ số , chọn biểu tượng biểu đồ cạnh chỉ số muốn đặt làm trục tung -> chọn Áp dụng


Nhân bản/Xuất báo cáo

 • Nhân bản: Nhà bán hàng có thể sử dụng thao tác này như một thao tác lưu lại bản báo cáo với các điều kiện đã thiết lập để xem ngay mà không cần phải thêm điều kiện lọc lại hoặc thêm thông tin hiển thị. 

Nhà bán hàng chọn Thao tác -> Nhân bản -> Đặt tên cho bảng báo cáo mới


Bảng báo cáo mới nhân bản sẽ hiển thị ở cuối danh sách báo cáo


 • Xuất file: File báo cáo sau khi xuất ra sẽ được gửi về email nhà bán hàng đang đăng nhập trên trang admin Haravan dưới định dạng CSV.